Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het jaar 2007 leidt voor veel varkensbedrijven tot een enorme aanslag op de vermogenspositie.
Die conclusie trekt het LEI uit de ontwikkeling van de inkomens in de varkenshouderijsector.

De afgelopen drie jaren waren als gevolg van redelijk goede opbrengstpirjzen nog besparingen mogelijk op de bedrijven, maar dit jaar duiken de meeste gezinsinkomens dik in de min. Alleen de vleesvarkenshouders komen nog dicht bij nul uit.

Het LEI berekent voor 2007 een gemiddeld gezinsinkomen voor de varkensbedrijven van 50.000 euro negatief. Vorig jaar kwam dat cijfer nog uit op 81.000 euro.

Voor de vermeerderingsbedrijven komt het LEI dit jaar uit op 97.000 euro negatief. Vorig jaar was dat 103.000 euro. De daling bedraagt dus 200.000 euro.

Vleesvarkensbedrijven zien hun gezinsinkomen duikelen van 37.000 euro naar 3.000 euro negatief, een daling van 40.000 euro. De gesloten bedrijven tenslotte gaan van 111.000 euro naar 53.000 euro negatief, wat neerkomt op een daling van 164.000 euro.

Het LEI wijst naar de varkenscyclus als een van de veroorzakers van de sterke daling in de inkomens. Na drie jaren met redelijk goede opbrengstprijzen zijn deze dit jaar flink onder druk komen te staan. Vooral in de zeugenhouderij zijn de opbrengstprijzen gezakt. De biggenprijzen liggen al maanden op ongeveer de helft van wat ze zouden moeten zijn om de kosten te dekken. Ook de noteringen voor de vleesvarkens, zijn hoewel ze op het eerste gezicht niet superslecht lijken, niet voldoende om de kosten te dekken.

Op het gebied van de kosten heeft de varkenshouderij te maken gehad met flink stijgende voerkosten, net als de andere veehouderijsectoren. De kosten van veevoer liggen op dit moment ruim twintig procent hoger dan een jaar geleden. Daarnaast zijn ook de mestafvoerkosten als gevolg van het nieuwe mestbeleid voor de varkenshouders fors gestegen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 17-12-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel