Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Van alle Ospelse gezinnen die een enquêteformulier van de Dorpsraad Ospel hebben ingevuld, is 91 procent tegen aanwijzing van de zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Daarin zouden zich namelijk mega-veebedrijven kunnen vestigen, die de leefbaarheid van het Nederweertse kerkdorp aantasten, zo wordt gevreesd.

De uitkomsten van de huis aan huis verspreide enquête zijn en worden in het weekeinde aangeboden aan de raadsleden en aan B en W van Nederweert. De gemeenteraad neemt dinsdag een beslissing over het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, waarvan aanwijzing van de LOG’s deel uitmaakt.

De Dorpsraad kreeg 925 van de 1480 verspreide enquête-formulieren terug, waarmee de respons op 62 procent uitkomt. Daarvan is dus 91 procent tegen aanwijzing van LOG’s en zien deze Ospelnaren meer brood in het per geval bekijken van aanvragen voor uitbreiding of verplaatsing van bedrijven. Daarmee kunnen dan ook ondernemers van buiten de gemeente geweerd worden, redeneert de Dorpsraad.

Vier procent oordeelt dat zo’n LOG wél de manier is om intensieve veehouderij in de gemeente Nederweert een toekomst te bieden. Vijf procent geeft ten slotte aan te weinig informatie te hebben voor een goed standpunt.

(Bron: Limburgs Dagblad, 16-12-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel