Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Europese uitgaven aan het landbouwbeleid moeten op de schop. Ze moeten sterker worden gekoppeld aan maatschappelijke waarden. Daarnaast moeten de lidstaten meer mee betalen (cofinanciering). Dat bepleit de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een vandaag gepresenteerd advies over de financiën van de Europese Unie.

De Adviesraad vindt dat de discussie over de EU-begroting zich nu te zeer versmalt tot de nettobetalerspositie, terwijl deze eigenlijk zou moeten gaan over welk EU-beleid nodig is.

Volgens de AIV is de kiem van deze discussie gelegd met de Britse korting (rebate) in 1984. Deze kan echter niet verdwijnen zonder een grondige hervorming van het landbouwbeleid. Ook andere correcties, onder meer de korting van 1 miljard euro die Nederland eind 2005 heeft bedongen, moeten vervallen, aldus de AIV.

Op termijn moeten de landbouw- en cohesieuitgaven verminderen, ten gunste van uitgaven aan onderwijs en onderzoek en aan buitenlands beleid, waaronder vredesmissies.

De EU zou op de lange termijn moeten beschikken over eigen middelen, vindt de AIV. Dit zou het EU-budget minder afhankelijk maken van begrotingsonderhandelingen tussen de lidstaten. Voorlopig acht de AIV dit echter niet haalbaar. Overigens blijft een EU-landbouwbeleid ook na 2013 nodig, zeggen Carlo Trojan en Frans Andriessen, beiden nauw betrokken bij het advies.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 18-12-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel