Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2012 werden de brieven van de Nationale Ombudsman en Behoud de Parel besproken op verzoek van de SP en de PvdA/PK. De Nationale Ombudsman heeft in oktober in een rapport geconcludeerd dat het College van B&W Behoud de Parel en de bevolking onbehoorlijk heeft geïnformeerd en dat ze ten onrechte geweigerd heeft een klacht van Behoud de Parel daarover te behandelen.

Richard van der Weegen, woordvoerder van PvdA/PK, en Anthony van Baal, woordvoerder van de SP, waren van mening dat B&W lering zou moeten trekken uit het oordeel van de Nationale Ombudsman. Beide politici waren ook van mening dat het college de handschoen op moest pakken door positief te reageren op het verzoek om de dialoog met de vereniging te herstellen. Eerder had de vereniging het vertrouwen opgezegd in wethouder Litjens (CDA) naar aanleiding van het feit dat hij -zoals de Nationale Ombudsman concludeerde - de bevolking onbehoorlijk geïnformeerd had, door te stellen dat er geen gezondheidsrisico's zouden zijn verbonden aan de komst van de gigastallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf. De PvdA/PK-woordvoerder wees er op dat "aan het opzeggen van het vertrouwen in wethouder Litjens door Behoud de Parel een hele geschiedenis voorafging".

Burgemeester Kees van Rooy gaf in zijn reactie op de twee raadsleden aan, dat het college inderdaad lering had getrokken uit het rapport van de Nationale Ombudsman. Daarbij wees hij er op, dat het college de interpretatie van de door de vereniging ingediende klacht breder op had moeten pakken en niet had moeten weigeren. Opvallend was dat hij niet repte over de onbehoorlijke manier waarop bevolking en Behoud de Parel geïnformeerd zijn over de gezondheidsrisico's van het NGB. Sterker nog, hij zei dat Behoud de Parel Litjens in een kwaad daglicht had gesteld door te stellen dat hij zaken gemanipuleerd had. Hij vond dat de vereniging daarmee onvoldoende respect had getoond voor de wethouder. Hij was best bereid om het voorstel van de raad om de dialoog met Behoud de Parel te herstellen op te pakken, maar wilde eerst richting Behoud de Parel motiveren, waarom het college moeite had met de opstelling van Behoud de Parel in deze kwestie.

Paul Geurts, woordvoerder van Behoud de Parel, vindt dat de burgemeester de zaak op zijn kop zet. De Nationale Ombudsman tikt het college op de vingers over de onbehoorlijke manier van informeren en vervolgens verwijt hij Behoud de Parel dat ze naar buiten heeft gebracht dat zij van mening is dat Litjens de informatie gemanipuleerd zou hebben. Door raadsleden werd opgemerkt dat het gemeentebestuur een feitelijk monopolie heeft en daarom een extra inspanning zou moeten doen in de dialoog met burgers, waaronder Behoud de Parel. Dat erkende de burgemeester, maar vervolgens kon hij de grootheid niet opbrengen om volmondig het boetekleed aan te trekken. Of dat reden geeft optimistisch te zijn over het door Behoud de Parel gevraagde herstel van de dialoog, zal nog moeten blijken...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel