Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft de MRSA-richtlijn gewijzigd. Voortaan worden vleeskalverhouders ook ingedeeld bij de zogenaamde risicogroep II. Dat wil zeggen dat voortaan niet alleen personen die contact hebben met levende varkens, maar ook met levende vleeskalveren tot risicogroep II behoren. De werkgroep bedoelt hiermee dat het gaat om alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet, en ongeacht waar het plaatsvindt, bij voorbeeld boerderij of slachthuis. Uit sommige reacties blijkt dat dit niet door iedereen zo is begrepen.

Discussie vindt nog plaats over personen die op het veebedrijf wonen maar nooit enig contact met de dieren hebben terwijl zij toch vaak MRSA dragen.

Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar MRSA bij dieren en de verwachting is dat de komende tijd geregeld nieuwe informatie ter beschikking zal komen die heroverweging van de MRSA-richtlijn nodig maakt. Om adequaat op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen heeft de werkgroep een subcommissie 'MRSA en dieren' ingesteld die haar adviseert over de consequenties van het onderzoek bij dieren voor de gezondheidszorg. In deze commissie hebben de meest bij het probleem betrokken onderzoekers zitting.
(Bron: Werkgroep Infectiepreventie)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel