Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) - de eerste gigastal van Nederland - vernietigd. Behoud de Parel tekende eind vorig jaar met vele omwonenden beroep aan tegen de vergunning voor deze 'gigastal' in Grubbenvorst. Ook Wakker Dier tekende beroep aan. De provincie Limburg heeft de bevolking onvoldoende geïnformeerd over de bouwplannen, stelt de Raad van State. In plaats van een publicatie van het ontwerpbesluit in de Venlose editie van de Trompetter (die onder andere in Grubbenvorst verschijnt), publiceerde de provincie in de Venrayse editie. Een wat je zou kunnen noemen “knullige fout”, waardoor de omwonenden zijn gedupeerd. Ze hadden te weinig kans om bezwaar te maken.

Vergunning provincie Limburg in de prullenbak
De provincie Limburg heeft een vergunning verleend om in Grubbenvorst 1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens te gaan houden. Het bedrijf wordt meer dan 10 maal groter dan de grens waarboven van een megastal gesproken wordt. De 1,2 miljoen kippen zijn de omstreden plofkippen. De varkensstallen zijn van het gangbare type en absoluut niet duurzaam, zoals het NGB voortdurend propageert. Oud-staatssecretaris Bleker noemde de gigastal een exces, maar ondernam niets tegen de bouw. Eerder ontstond al ophef nadat uit onderzoek van Wakker Dier was gebleken dat het bedrijf diverse subsidies van in totaal 2,1 miljoen euro toegezegd had gekregen.

NGB loopt achter ontwikkelingen aan
Het NGB heeft al jaren geleden een milieuvergunning aangevraagd. Ondertussen heeft de tijd niet stil gestaan en zijn er zowel met betrekking tot de techniek ontwikkelingen geweest en is de maatschappelijke acceptatie van dit soort vleesfabrieken sterk afgenomen. Naar de mening van de participanten in het NGB willen zij voldoen aan de hoogste normen van duurzaamheid. De eerder ingediende milieuvergunningaanvraag voldoet daar allang niet meer aan. Alle reden voor Behoud de Parel om te bekijken of richting provincie (en gemeente) aangedrongen moet worden op strengere en/of hogere eisen, die uitmonden in een geheel vernieuwde vergunningaanvraag met als uitgangspunt: toepassen van de nieuwste technieken en een bedrijfsaanpak, die aansluit bij de normen die heden ten dage gelden bij de consumenten.Als het NGB doorgaat met de “oude” vergunningaanvraag dan zullen supermarkten straks het vlees weigeren, alleen al vanwege vanwege de dieronvriendelijkheid. Volgens Blonk Milieuadvies – dat in 2008 een onderzoek verrichtte naar het duurzaamheidsgehalte van het NGB, in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas – gaat het bij de varkensstal om een “gangbaar” type, wat wil zeggen dat er geen extra inspanningen worden verricht om milieu- en diervriendelijker te produceren. Bij de kippen gaat het om de omstreden plofkippen, waarvan veel A-merken en de supermarkten al hebben aangegeven er vanaf te willen. Ze zitten maximaal opeengestapeld: met circa 15 tot 20 kippen op een vierkante meter, drie etages hoog op lopende banden. De moederdieren zullen zelfs nog in kooien worden gehouden, een situatie waar de politiek juist blijkens het recente verbod op de legbatterij, vanaf wil.

Vergunning
De provincie Limburg heeft in augustus de vergunning voor het gigabedrijf verleend. Het betreft 2 aparte vergunningen: één voor het varkensdeel en één voor het kippendeel van de gigastal. De Raad van State heeft beide vergunningen nu vernietigd omdat deze onvoldoende in de omgeving bekend zijn gemaakt; zelfs minder dan wettelijk verplicht. Hierdoor hebben omwonenden mogelijk de periode dat bezwaar kon worden gemaakt, gemist en is hiermee hun kans op inspraak verkeken. De Provincie zal nu opnieuw moeten beoordelen of de vergunning verleend kan worden en deze dan opnieuw bekend moeten maken. Ook nu weer blijkt dat regionale overheden vaak te gretig zijn om vergunningen af te geven, in strijd met (milieu)wetgeving. En ook de gemeente Horst aan de Maas, die een bouwvergunning heeft verleend, staat nog onder “juridisch” vuur van Behoud de Parel. In ieder geval is die bouwvergunning – door de vernietiging van de milieuvergunning – voorlopig niets waard. Eerst zal het bedrijf een milieuvergunning moeten hebben, alvorens ze – met behulp van de bouwvergunning – kunnen gaan denken aan de realisering van hun plannen, waar een groot deel van de Grubbenvorst bevolking grote bezwaren tegen heeft.
Boeronvriendelijk
Het initiatief van het NGB dwarsboomt de door vrijwel iedereen noodzakelijk geachte omslag naar een diervriendelijkere en duurzamere, meer regionaal georiënteerde landbouw en drukt de kleine boeren – die naak nog juist regionaal gericht zijn - uit de markt, waardoor veel werkgelegenheid verloren gaat en het platteland nog meer zal verschralen. Zowel door de Commissie Van Doorn als in de Dialoog Megastallen werd onomwonden geconcludeerd dat grootschalige industriële onduurzame veehouderij geen toekomst heeft in Nederland. Het is maatschappelijk niet geaccepteerd en evengoed economisch niet rendabel met het oog op de toekomst. Een gigastal zoals deze past in het geheel niet in deze breed gewenste ontwikkeling. Gezien de urgentie van de omslag op het gebied van dierenwelzijn, milieu, landschapsontwikkeling en landbouwbelang, is de geplande gigastal ook een klap in het gezicht van de veehouders die wel een omslag willen maken. Energie moet juist gestoken worden in een diervriendelijkere veesector, in plaats van verdere industrialisering en verwijdering van de maatschappij.

Provincie beraadt zich op uitspraak
De provincie Limburg beraadt zich nog op de uitspraak, zo geeft een woordvoerder namens de provincie aan in Boerderij. "We zijn overvallen door deze zeer formele uitspraak", aldus de woordvoerder. Hij wijst er op dat de RvS een heleboel zaken vanwege dit soort vormfouten heeft afgewezen. "We zijn niet uniek in deze fout. We nemen even de tijd om te kijken wat ons te doen staat. Daar hebben we zes weken de tijd voor."

Initiatiefnemers NGB "teleurgesteld"
Ruud Pothoven, de projectbegeleider van projectbureau Knowhouse voor het Nieuw Gemengd Bedrijf toont zich - daar naar gevraagd door Boerderij - teleurgesteld over de uitspraak. "Het is vervelend en kost ons en onze tegenstanders veel tijd en geld. We hebben hier totaal geen vat op. Het is een vormfout van de provincie. We hebben nog steeds geen inhoudelijke toetsing van de plannen gehad van de Raad van State. We zijn nu als het ware gewoon teruggezet in tijd. De hele procedure zal waarschijnlijk opnieuw beginnen, terwijl iedere belanghebbende destijds echt wel wist wat er speelde. Niemand heeft zijn kans gemist". Op Foodlog - een site van voornamelijk voorstanders van het NGB - is het een en ander te lezen over de discussie aangaande het wel of niet realiseren van het NGB.

Behoud de Parel blij
Behoud de Parel is - dat zal geen verrassing zijn - blij met de uitspraak van de Raad van State. Paul Geurts hierover: "De inspanning van alle actieve vrijwilligers van vereniging Behoud de Parel en de mensen die – via hun rechtsbijstandsverzekering – de juridische procedures tegen de komst van het NGB mogelijk maken, heeft daarmee tot een eerste groot succes geleid. Een heel mooie opsteker. Komende dinsdag 9 april houdt de vereniging Behoud de Parel haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Daar wordt verantwoording afgelegd voor het beleid van het bestuur van de vereniging en dit jaar zal deze vergadering zeker een feestelijk karakter hebben, vanwege de uitspraak van de Raad van State.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel