Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH/DEURNE – Provinciale Staten van Brabant vindt dat er een eind moeten komen aan het lozen van giftig spuiwater met nitriet afkomstig van biologische luchtwassers op akkers, weilanden en sloten. Gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie) heeft toegezegd dat hij in Den Haag aan de bel gaat trekken om dit gat in de wet zo snel mogelijk te dichten. Aanleiding zijn een aantal incidenten met afvalwater van luchtwassers, waarbij enkele dieren zijn omgekomen en mensen onwel zijn geworden.

Spuiwater van biologische luchtwassers mag sinds begin dit jaar worden geloosd op akkers en weilanden. Provinciale Staten vindt dat er zo snel mogelijk een eind moet komen aan deze praktijk door dit afvalwater weer onder de Meststoffenwet te laten vallen. Ook de waterschappen en de Brabantse Milieufederatie hebben hier op aangedrongen.

In de gemeente Deurne is recent een waarschuwingsbord geplaatst bij natuurspeelplaats ‘t Zandbos met de tekst ‘Contact met water vermijden i.v.m. mogelijke zwavel’. De gemeente Deurne en waterschap Aa en Maas gaan onderzoeken wat de oorzaak is van deze vervuiling en stank van ‘rotte eieren’, aldus een bericht in het ED van 17 mei 2013.

Volgens dit promotiefilmpje van de ZLTO is het uitrijden van spuiwater wetenschappelijk beproefd en een duurzaam alternatief voor kunstmest:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel