Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uiteindelijk twintig Grubbenvorstenaren hebben samen met vereniging Behoud de Parel de handschoen opgepakt en gaan gezamenlijk procederen tegen de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in Grubbenvorst. Aanvankelijk hebben zich 25 mensen aangemeld, maar vijf mensen moesten om diverse redenen afhaken. De twintig overgebleven Grubbenvorstenaren hebben samen een advocaat en een jurist in de arm genomen, die de bewoners gaan vertegenwoordigen bij de komende juridische procedures.

Tegelijkertijd zijn er vijf procedures in gang gezet, om de zandverwerkingsinstallatie (CVI) gevestigd te krijgen in 't Raaieinde. De jurist en advocaat zijn bezig om de zienswijzen te schrijven (zie voor de stukken: dit artikel). Tot en met 11 juli kunnen er zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbestemmingsplan CVI Raaieinde en de vier andere procedures.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel