Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Schaalvergroting is sinds jaar en dag de aanjager van de varkenshouderij. Dankzij schaalvergroting weten varkenshouders de kosten te drukken en de opbrengstprijs te verhogen. Het is dé manier om te overleven. Schaalvergroting in de varkenshouderij zet daarom nog altijd door. Waren er in 2010 nog 7.000 bedrijven met varkens, in 2020 zijn er nog 4.000 over.
Samen met deze ontwikkeling is echter een afvlakking van bedrijfsgroei te zien. De vuistregel dat elke tien jaar het aantal bedrijven halveert, gaat steeds minder op. Op een zeker moment valt er immers geen extra toeslag voor de biggen meer te beuren, is er geen arbeidsefficiëntie meer te winnen en staat het bouwblok simpelweg vol.

Op dat moment verschuift de focus van steeds meer dieren naar steeds betere. Zie daar alle initiatieven om te werken aan kwaliteit van biggen, vleesconcepten en het zelf sleutelen aan voer om de kwaliteit ervan te verbeteren en de voerkosten te drukken.

Deze trend zet door. In een markt waarin het verschil tussen varkenshouders minder is te maken door aantallen afgeleverde vleesvarkens of biggen ligt het onderscheidend vermogen steeds meer in kwaliteit en kostprijs.

De individuele varkenshouder zal dat verschil met collega’s ook moeten maken. Het is een illusie te denken dat in de toekomst voor alle overgebleven bedrijven een goede boterham te verdienen is in de varkenshouderij. Zoals het in de meeste markten gaat, neigt de opbrengstprijs altijd naar de kostprijs van de best presterende bedrijven. Dat gaat in de toekomst niet snel veranderen.

Wat wel verandert, is dat dit verschil alleen te maken is met schaalgrootte. Hoewel schaal een belangrijk gegeven is, en veel ondernemers ook op dat punt de komende jaren nog een flinke slag zullen maken, gaat dit wel steeds meer hand in hand met kwaliteit en het beheersen van kosten. Groei op zich is niet vanzelfsprekend; het moet beter, niet alleen meer.

Auteur: Guus ten Hove, 16-7-'13
Functie: Guus ten Hove (1980) werkt sinds 2006 bij Boerderij als redacteur varkenshouderij.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel