Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Amsterdam - De afzet van 'plofkip', ofwel gangbare kip via de supermarkten daalt. Dat meldt Wakker Dier dat zich baseert op gegevens van marktonderzoeksbureau Iri. Iri heeft gegevens aan Wakker Dier toegespeeld die betrekking hebben op gegevens van zo'n 55 procent van alle supermarkten.

Uit de gegevens van Wakker Dier valt af te leiden dat de afzet van gangbare kip over het eerste half jaar met zo'n 3,5 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Die van scharrelkip en biologische kip groeit fors.

Wakker Dier heeft de cijfers naar buiten gebracht in reactie op beweringen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, dat vorige week zou hebben gesteld dat de afzet van gangbare kip onder invloed van de campagnes van de actiegroep zeker niet af zou nemen. CBL-directeur Marc Jansen zegt nu dat de uitlatingen van de woordvoerder van het CBL niet goed zijn begrepen. "Waar op werd gedoeld vorige week zijn kleine verkooppiekjes van kip die vaak optreden nadat Wakker Dier weer iets nieuws lanceert", aldus Jansen. De CBL-directeur wijst er verder op dat Wakker Dier in wezen niets nieuws vertelt. "Uit de monitor Duurzaam Voedsel van het LEI blijkt de laatste jaren dat de afzet van duurzaam pluimveevlees en biologische pluimveevlees met één of meer sterren van de Dierenbescherming hard groeit, met dubbele cijfers voor de komma." Over 2012 meldt deze monitor een toename van de bestedingen van consumenten aan duurzaam pluimveevlees van 38,2 procent. De totale bestedingen aan pluimveevlees groeiden met 11,3 procent.

Het productschap pluimvee en eieren publiceert vier keer per jaar kwartaalcijfers over de huishoudelijke verkopen van pluimveevlees. Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoek van bureau GFK. Over het eerste kwartaal meldt het PPE een toename van 6,2 procent van de bestedingen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Er is sprake van een volumetoename van 3,8 procent. Hoewel deze gegevens niet zijn uitgesplitst per soort pluimveevlees, valt uit de hogere bestedingen af te leiden dat er een verschuiving plaats vindt naar de duurdere duurzame kip.

(Bron: Boerderij, Sake Moesker, 14 augustus 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel