Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Doetinchem - Strengere regels en een toename van eigen mestproductie zorgen er voor dat de mestexport naar Duitsland moeizamer verloopt. Uit navraag bij mestexporteurs blijkt dat zij merken aan de vraag naar mest dat de gebruiksnorm voor Duitse akkerbouwers aan banden is gelegd. De Duitse regering heeft de gebruiksmogelijkheden van dierlijke mest aangescherpt om aan de Europese nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. Met name de stikstofeisen zijn aangepast.

Niet alleen staat de vraag naar mest in Duitsland onder druk. Een mestexporteur in de grensstreek laat weten hinder te ondervinden van de toename van de Duitse mestproductie. Langs de grens met Nederland is het aantal varkens flink toegenomen door uitbreiding en nieuwbouw. En dus ook de mestproductie. De mest moet verder Duitsland in worden gebracht waardoor de transportkosten toenemen. De Duitse mestmarkt lijkt door de stijgende mestproductie en het tegelijk aanscherpen van de gebruiksnormen een verdringingsmarkt te worden, zoals Nederland die ook kent. Ook het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) zal - als haar plannen nabij Grubbenvorst door gaan - last hebben van deze situatie. Het NGB krijgt behoorlijk wat subsidie van de Nederlandse overheid, mede omdat ze van plan was de mest te exporteren naar Duitsland. Dat komt door de huidige situatie wellicht op lossen schroeven te staan.

Overigens neemt de export van mest naar Duitsland dit jaar nog toe, namelijk met 2 procent. Meer mest is dit jaar uitgevoerd naar Frankrijk. De export van mest naar Frankrijk neemt toe met 9 procent.

Het is een teken dat de vraag naar dierlijke mest toeneemt in deze twee landen, ondanks de moeilijkere mestmarkt dit jaar. Het late en koude voorjaar vertraagde niet enkel de binnenlandse afzet van mest, maar ook exportmarkten. Overigens daalde in het algemeen de export van mest dit jaar wel met 3 procent. Deze daling wordt vermoedelijk veroorzaakt door de sterke afname van de export naar België.

(Bron: Boerderij, Esther de Snoo, 19 augustus 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel