Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Utrecht- Planologisch is er ruimte voor een verdubbeling van de veestapel. Dat blijkt uit een studie van Arcadis, in opdracht van Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties. Arcadis onderzocht hoeveel de veestapel kan groeien op basis van de planologische ruimte op basis van provinciale structuurvisies, verordeningen ruimte en de gemeentelijke bestemmingsplannen en de milieuruimte.

In de meeste provinciale structuurvisies is het maximale bouwblok voor veebedrijven 1,5 hectare, in sommige provincies is dit onder voorwaarden groter. De provincies in de concentratiegebieden Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, bieden de meeste ruimte aan intensieve veehouderij. De akkerbouwprovincies bieden wel ruimte voor grootschalige melkveebedrijven, maar minder ruimte voor intensieve veehouderij.

Uit de studie van Arcadis blijkt dat in Nederland ongeveer 40 procent van de bestaande milieuvergunningen niet wordt benut. De veestapel kan bij het benutten van deze ruimte nog met ongeveer 50 procent groeien. In de melkveehouderij kan benutting van deze latente ruimte betekenen dat de veestapel met 50 tot 100 procent groeit. De ammoniakemissie uit stallen zal daardoor met 40 tot 70 procent toenemen. De emissie van geur uit stallen zou dan met 20 tot 50 procent toenemen.

Naast benutting van de latente ruimte kan de veestapel uitbreiden door het nemen van technische maatregelen op bedrijven, waardoor meer dieren gehouden kunnen worden binnen dezelfde vergunning. Daarnaast biedt de groeiruimte in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof ontwikkelruimte en kunnen de mogelijkheden die er zijn voor uitbreiding van emissies van geur en fijnstof benut worden om de veestapel te laten groeien, oordeelt Arcadis.

Een grotere veestapel zal leiden tot een hogere emissie en depositie van ammoniak. Daarnaast zal de uitstoot van geur en fijnstof toenemen, ondanks dat de technische maatregelen de emissie per dier verlagen.

Arcadis zegt dat er een reële kans is dat de veestapel groeit als het melkquotum en dierrechten worden afgeschaft. “Er zijn onvoldoende garanties dat die toename kan worden voorkomen met het huidige potentieel van overheidsregulering, technische maatregelen en marktwerking”, aldus Arcadis.

Natuur & Milieu, Milieudefensie en de natuur- en milieufederaties roepen staatssecretaris Sharon Dijksma en de Tweede Kamer op om de dierrechten voor kippen en varkens te handhaven en voor koeien in te voeren. Ze bieden het rapport dinsdag met een petitie aan Kamerleden aan.

(Bron: Boerderij, Mariska Vermaas, 1 oktober 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel