Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Over vijftien jaar moet de Nederlandse veehouderij duurzaam produceren. Minister Verburg wil daar nog dit jaar afspraken over maken.

Landbouwminister Verburg onthult vandaag haar toekomstvisie voor de veehouderij. Verburg beschouwt duurzaamheid als ’een van de belangrijkste opgaven’ in haar beleid, schrijft zij de Tweede Kamer. In 2023 moeten alle veehouders duurzaam werken.

Volgens Verburg ontkomt de veehouderij er niet aan om klimaat- en energieneutraal te produceren. „De emissie van CO2, methaan, en lachgas en andere broeikasgassen moet worden beperkt.” Daartoe moeten onder andere nieuwe staltypen worden ontwikkeld, moet mest beter worden verwerkt en zal geïmporteerd veevoer ’gegarandeerd duurzaam’ moeten zijn, aldus de minister. De omschakeling wil Verburg steunen met subsidies, maar ook met fiscale maatregelen.

Ook wil de minister dat dieren over vijftien jaar alle ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag, daglicht krijgen en nauwelijks fysieke ingrepen hoeven te doorstaan. Op haar verlanglijst voor 2023 staat verder dat het gebruik van medicijnen sterk is teruggebracht en dat de Nederlandse boer vooral robuuste dieren fokt. En transport van slachtvee over lange afstand is in 2023 taboe.

In haar visie is plaats voor grootschalige landbouwprojecten (megastallen), maar ook voor kleinschalige initiatieven die zich toeleggen op nicheproducten, zoals ’een bepaald varkensras met een unieke smaak’. „Beide bedrijfstypen zullen qua architectuur en bedrijfsvoering goed moeten passen in het landschap en bij de wensen van de maatschappij.”

Volgens de minister staat de veehouderij op een belangrijk kruispunt in haar bestaan. De naoorlogse jaren stonden in het teken van verhoging van de productie. Milieuproblemen en dierziekten in de jaren tachtig en negentig lieten de grenzen van die productie zien. „En nu is er een nieuwe uitdaging bijgekomen.” Verburg is niet bang dat andere, goedkoop producerende landen de Nederlandse veehouder uiteindelijk zullen wegconcurreren met kiloknallers in de supermarkt. „De Nederlandse veehouderij is toekomstgericht en heeft altijd goed weten in te spelen op maatschappelijke veranderingen”, is haar overtuiging. Maar cruciaal is wel de consument. Die zal dus bewust gemaakt moeten worden met bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes.

Verburg wil nog dit jaar afspraken gaan maken met alle partijen die een rol spelen in de landbouw: boeren, toeleveranciers, verwerkende industrie, maar ook supermarkten en maatschappelijke organisaties.

(Bron: Trouw, auteur: Jeroen den Blijker, 16-1-’08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel