Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De PvdA Horst aan de Maas acht de strijd van vereniging Behoud de Parel en de burgers van Grubbenvorst "zinloos". Dat schrijft de PvdA op haar website. Volgens de PvdA levert die strijd alleen maar verliezers op. Behoud de Parel denkt daar anders over.

In een artikel op de website van de PvdA wordt gesproken over ontwikkelingen met betrekking tot plannen voor een IV-bedrijf aan de Hazenhorstweg, Klevar en het NGB. Ontwikkelingen waar sprake is van uitbreiding of nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. "Maar het zijn vooral", aldus de PvdA, "drie dossiers waar burgers lijnrecht tegenover de overheid staan". Een terechte conclusie van de PvdA. Maar ze vergeet te vermelden dat de PvdA daarbij deel uitmaakt van de overheid en dat ze in de gemeenteraad - op één keer na - consequent vóór vestiging van het NGB in Grubbenvorst heeft gestemd.

In het artikel van de PvdA - geschreven door Richard van der Weegen, raadslid uit Grubbenvorst - wordt gesteld dat het inmiddels bij het NGB 2-0 is voor Behoud de Parel. Twee rechtzaken heeft Behoud de Parel gewonnen. Steeds wordt de gemeente op de vingers getikt. Al meer dan tien jaar zetten de ondernemers zich in voor hun initiatief waar maatschappelijk geen draagvlak voor is. De Nederlandse consument maakt juist een beweging naar een andere productie van vlees. De schaal van het NGB is bovendien omgeven met onzekerheden voor milieu en volksgezondheid. Bovendien is dit bedrijf niet grondgebonden. "Waarom dan weer een mooi stuk open platteland opgeven?", vraagt de PvdA zich terecht af.

Zinloos
Richard van der Weegen schrijft vervolgens in zijn artikel op de PvdA-site: "Behoud de Parel doet er alles aan om het bedrijf tegen te houden. Het is een zinloze strijd waar alleen maar verliezers uit kunnen komen". Er zijn volgens hem maar twee mogelijkheden: de juridische strijd voortzetten of in overleg met ondernemers en overheden (ook Rijk en provincie die zo enthousiast waren) tot een oplossing komen: in goed overleg stoppen met dit project.

Overleg door overheden steeds gefrustreerd
Kennelijk heeft de PvdA de ontwikkelingen niet écht goed gevolgd. Behoud de Parel heeft van alles geprobeerd om met de politieke partijen, met het college van B&W, met Provinciale Staten, met Gedeputeerde Staten van Limburg en met de ondernemers in gesprek te komen. Aanvankelijk waren Behoud de Parel en het gemeentebestuur (in de persoon van oud-wethouder Leon Litjens) regelmatig met haar in gesprek. Maar door dat Litjens zich niet aan de afspraken hield, heeft Behoud de Parel die overleggen afgezegd en het vertrouwen in Litjens opgezegd (lees hier de toelichting op de reden waarom Behoud de Parel het vertrouwen heeft opgezegd). Overigens heeft de Nationale Ombudsman Behoud de Parel over deze kwestie in het gelijk gesteld (lees het artikel daarover op deze site). Eerder had de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Horst aan de Maas Behoud de Parel al gelijk gegeven. Maar het College van B&W heeft die uitspraak toen naast zich neer gelegd. De uitspraak van de Nationale Ombudsman heeft er wel toe geleid dat - mede op initiatief van SP, D66 en ook de PvdA, die daartoe pleitten in de raadsvergadering - dat het College in de persoon van burgemeester Van Rooij Behoud de Parel heeft uitgenodigd weer in gesprek te gaan.

Wat de gesprekken met de politiek partijen betreft: buiten SP en D66 - die hun steun betuigden aan de doelen van Behoud de Parel - stelden de andere partijen, Essentie, CDA en ook de PvdA zich achter het standpunt dat het NGB haar plannen door zouden moeten kunnen voeren. Daarbij heeft de PvdA in het overleg met Behoud de Parel uitdrukkelijk uitgesproken zich in veel van de argumenten van Behoud de Parel te kunnen vinden, maar per saldo werd er bij stemmingen in de gemeenteraad veel vóór de plannen van het NGB gestemd. Het beeld bij Provinciale Staten is vergelijkbaar. Daar vond Behoud de Parel weerklank bij de SP, Groen Links, D66 en - verrassend - deels bij de VVD (m.n. op het gebeid van de gezondheidseffecten) en toonde de PvdA een vergelijkbare houding als haar partijgenoten in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Met name het CDA in Provinciale Staten keerde zich tegen de standpunten van Behoud de Parel. Van GS heeft Behoud de Parel niets te verwachten. Als een gedeputeerde al eens een positieve uitspraak doet, dan wordt die schielijk teruggetrokken, als Behoud de Parel vraagt hoe die uitspraak in praktijk wordt gebracht (lees hier de reactie van GS op een toenaderingspoging van Behoud de Parel).

Overleg met de ondernemers
Behoud de Parel is regelmatig in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van het NGB. Hoewel de tegenstellingen tussen de ondernemers en Behoud de Parel groot zijn, bleken de gesprekken vaak van een positievere toon dan die van de overheden. Op onderdelen zijn er zelfs overeenkomsten tot stand gekomen. In het bijzonder met één van de partners van het NGB (Kuijpers Kip) over aanpassingen van hun stallen in Brabant, die niet voldeden aan de wettelijke milieueisen. In ieder geval mag geconcludeerd worden dat er bij zowel Behoud de Parel als de initiatiefnemers van het NGB meer respect bestaat voor elkaar (ondanks de onoverbrugbare meningsverschillen) dan vanuit de politieke bestuurders getoond wordt.

Conclusie
De stelling dat de strijd van Behoud de Parel een zinloze strijd is, wordt door Behoud de Parel bestreden. Op alle punten wordt Behoud de Parel door Bezwaar- en Beroepscommissies, rechtbanken, Raad van State en de Nationale Ombudsman in het gelijk gesteld. Het is geen 2-0 voor Behoud de Parel, zoals door Richard van der Weegen gesteld wordt op de site van de PvdA, maar minstens 5-0. Desondanks blijven het College van B&W (CDA, Essentie en PvdA), gesteund door hun fracties in de gemeenteraad, op hun eenmaal ingenomen standpunt staan. En ondanks de maatschappelijke tegenstand, die ook de PvdA signaleert, wordt Behoud de Parel steeds opnieuw weer gefrustreerd door het gemeentebestuur. Dan blijft er alleen de juridische strijd over. En daar kan Behoud de Parel wel degelijk winnen. Zo is gebleken. En als Behoud de Parel steeds wint, dan komt het NGB uiteindelijk gewoon niet in Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel