Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Duurzaamheid, de zorg voor een menswaardig bestaan voor de generaties na ons, is de afgelopen jaren in het centrum van de belangstelling komen te staan. Er is daarbij sprake van een heel scala aan convergerende problemen. Een ervan betreft het verlies van de verscheidenheid aan soorten, de biodiversiteit. Ad Havermans vertelt er over op uitnodiging van de IVN-De Maasdorpen op maandag 10 februari 2014 om 20:00 uur in 't Zoemhukske (Kasteellaan 3, 5961 BW Horst).

Wie kent geen krantenkoppen als ‘De Jangztedolfijn uitgestorven’ of ‘Koralen ernstig bedreigd’? De biodiversiteit op onze aarde wordt kennelijk bedreigd. IVN De Maasdorpen organiseert een lezing met Ad Havermans rond het thema van het biodiversiteitsverlies. Tijdens zijn lezing verkent Ad Havermans het probleem. Nadat hij heeft vastgesteld wat precies wordt verstaan onder biodiversiteit, gaat hij na of er inderdaad sprake is van het uitsterven van soorten en of dat sneller gaat dan we van nature kunnen verwachten? Wat zijn de oorzaken en wat de (maatschappelijke) gevolgen, voor de wereld als geheel en Nederland in het bijzonder? Tot slot staat hij stil bij (mogelijke) oplossingen.

Ad Havermans leidde twintig jaar lang docenten voortgezet onderwijs op in de fysische geografie (aardrijkskunde). Daarnaast was hij werkzaam in het lager en middelbaar onderwijs, het bedrijfsleven en het economisch hoger beroepsonderwijs. Nu wijdt hij zijn tijd grotendeels aan natuur-en milieueducatie en duurzame ontwikkeling.

Verdere informatie: Henny Grouls 077 3982971

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel