Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Rechtbank Limburg heeft op 3 maart 2014 laten weten dat zij de beroepen van Behoud de Parel en de omwonenden heeft afgewezen.
Behoud de Parel heeft bezwaar gemaakt tegen de in oktober 2012 door de gemeente Horst aan de Maas verleende bouwvergunningen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf, een gigastal met 1,2 miljoen kippen, 30.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie.

Het beroep tegen de vergunningverlening is gezamenlijk ingediend door Vereniging Behoud de Parel en  43 omwonenden.
De advocaat van de gemeente Horst aan de Maas heeft geprobeerd tijdens de zitting begin dit jaar Behoud de Parel en de omwonenden de mond te snoeren door de rechtbank te vragen de bezwaarmakers niet ontvankelijk te laten verklaren. Daar is de gemeente maar gedeeltelijk in geslaagd.
Sowieso heeft de rechtbank Behoud de Parel wél ontvankelijk verklaard en ook een deel van de bewoners is ontvankelijk verklaard. Anderen werden niet ontvankelijk verklaard omdat zij volgens de rechtbank te ver af zouden wonen van de geplande stallen.
Behoud de Parel is het op dat punt niet eens met de rechters, omdat de effecten van het bedrijf op de omgeving veel verder reiken dan de 300 meter die de rechtbank als uitgangspunt heeft genomen.

De bezwaren van Behoud de Parel en de omwonenden zijn door de drie rechters van de rechtbank ongegrond verklaard.
Conclusie van de Rechtbank: de Gemeente Horst aan de Maas
heeft de bouwvergunningen voor Nieuw Gemengd Bedrijf terecht verleend.
De advocaat van Behoud de Parel en de omwonenden, Xander Wynands hebben wel wat af te dingen op de uitspraak van de rechterbank. Zo stelt de rechter dat hij de zaak beoordeeld op basis van de stand van zaken op het moment dat de gemeente Horst aan de Maas het besluit heeft genomen. Maar daarbij houdt de rechter geen rekening dat de Raad van State de eerder door de provincie verleende milieuvergunning vernietigd heeft en dus ten tijde van het besluit niet gold.
Ook de opvatting van de rechtbank dat de Natuurbeschermingswet niet betrokken hoeft te worden bij deze kwestie wordt bestreden.
De rechtbank stapt volgens Behoud de Parel wel erg gemakkelijk heen over het door Cauberg Huijgens opgestelde rapport, waarin aangetoond wordt dat de vergunning van alle kanten rammelt.
Advocaat Wynands heeft de rechtbank tijdens de zitting gevraagd Bureau Stap in te schakelen om de technische aspecten te laten beoordelen. Dat verzoek heeft de rechtbank niet gehonoreerd. Ten onrechte, volgens Behoud de Parel.

In een persbericht over de uitspraak van de rechter tonen de ondernemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf zich erg verheugd over de uitspraak van de Rechtbank. Volgens haar bewijst de uitspraak dat hun plannen verantwoord zijn.
Paul Geurts van Behoud de Parel daarover:

Misschien is het goed de heren van het Nieuw Gemengd Bedrijf er aan te herinneren dat dezelfde rechtbank van Roermond de gemeente eerder gelijk gaf bij een eerder procedure (betreffende het ontbreken van handhavend optreden van de gemeente Horst aan de Maas tegen de illegale stallen van één van de partners van het NGB) en dat de Raad van State die uitspraak van tafel heeft geveegd en Behoud de Parel alsnog gelijk heeft gegeven.
Het NGB juicht te vroeg! Wij hebben bij vijf eerdere procedures gewonnen, zij hebben nu ook een keer gelijk gekregen.
Het staat dus 5-1 voor Behoud de Parel vs het NGB.
De strijd is zeker nog niet gelopen
”.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel