Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel gaat in hoger beroep tegen het verlenen van een bouwvergunning aan de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, slachterij en mestverwerkingsinstallatie) . Het hoger beroep wordt ingesteld omdat de Rechtbank Roermond eerder het bezwaar van Behoud de Parel tegen het verlenen van de bouwvergunning aan de kant heeft geschoven.

Behoud de Parel heeft bezwaar gemaakt tegen de in oktober 2012 door de gemeente Horst aan de Maas verleende bouwvergunningen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Het bezwaar diende Behoud de Parel in samen met 43 omwonenden. Behoud de Parel en de omwonenden stellen dat de rechter geen rekening heeft gehouden met het feit dat de Raad van State de eerder door de provincie verleende milieuvergunning vernietigd heeft en dus ten tijde van het besluit niet gold. Ook de opvatting van de rechtbank dat de Natuurbeschermingswet niet betrokken hoeft te worden bij deze kwestie wordt bestreden. De rechtbank stapt volgens Behoud de Parel wel erg gemakkelijk heen over het door Cauberg Huijgens opgestelde rapport, waarin aangetoond wordt dat de vergunning van alle kanten rammelt. Advocaat Wynands heeft de rechtbank tijdens de zitting gevraagd Bureau stAb in te schakelen om de technische aspecten te laten beoordelen. Dat verzoek heeft de rechtbank niet gehonoreerd. Ten onrechte, volgens Behoud de Parel.
 
Met betrekking tot de plannen van het NGB om een gigastal te bouwen in Horst aan de Maas lopen verschillende procedures. Omdat de Raad van State eerder de milieuvergunning voor het NGB, verstrekt door de Provincie Limburg, heeft vernietigd, is een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, overigens nu alleen voor de varkensstallen. Die vergunning heeft de provincie inmiddels weer verleend. Behoud de Parel heeft daar, samen met de 43 omwonenden, opnieuw beroep tegen aangetekend. Onduidelijk is waarom het NGB nog geen milieuvergunning heeft aangevraagd voor de stallen voor de 1,2 miljoen kippen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel