Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Samen met Milieudefensie voert Behoud de Parel al langer actie om een systeem van dierrechten te behouden, zodat de overheid greep blijft houden op het aantal dieren dat per Intensieve veehouderij kan worden gehouden (klik hier voor het verslag van een eerder debat in de Tweede Kamer en klik hier voor het verslag van een actie bij de Tweede kamer). Binnenkort wordt er weer gesproken over de Intensieve veehouderij. Reden voor onder andere Milieudefensie en Behoud de Parel weer in actie te komen.

Met een persoonlijke videoboodschap voor kamerleden wordt de tweede Kamer opgeroepen een halt toe te roepen aan de groei van het aantal dieren. Zo stuurde Marieke Manders, lid van het bestuur van Behoud de Parel haar videoboodschap aan Sjoera Dikkers van de PvdA.

Andere actiegroepen (waar Behoud de Parel veel mee samenwerkt) stuurden ook videoboodschappen naar kamerleden. Die videoboodschappen kunt u hieronder bekijken:

Aanvullend aan boven genoemde acties verzamelden Milieudefensie, Behoud de Parel en de Natuur- en Milieufederaties van Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg de afgelopen maanden ruim 16.500 oproepen aan staatssecretaris Sharon Dijksma onder de noemer 'Maak van Nederland geen megastal'. Vandaag worden deze oproepen aan de staatssecretaris overhandigd. "Namens deze mensen vragen we Dijksma om de grenzen aan het aantal varkens en kippen in de Nederlandse vee-industrie te behouden," aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie. Naast de dierrechten waarmee het aantal varkens en kippen in ons land wordt begrensd, staat ook de groei van de melkveehouderij op de agenda. De milieuorganisaties pleiten voor een grondgebonden melkveehouderij waar de koeien in de wei lopen en boeren hun mest op hun eigen land verwerken.

Nederland heeft een mestoverschot doordat de veehouderij meer mest produceert dan we op het land kwijt kunnen. Het mestoverschot leidt tot verzuring van de bodem en het grondwater. Verwerking van de overtollige mest kost jaarlijks tientallen miljoenen aan overheidssubsidie en veroorzaakt ernstige milieuproblemen. Daarnaast zorgt de intensieve veehouderij voor stankoverlast, uitstoot van fijn stof en broeikasgassen en gezondheidsrisico's door de uitbraak van dierziekten en kans op antibioticaresistentie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel