Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al in 2008 vroeg Behoud de Parel aandacht bij de gemeente Horst aan de Maas voor de handhaving van milieueisen bij de intensieve veehouderij. Uit informatie bleek, dat er in Horst aan de Maas verschillende stallen niet voldeden aan de milieueisen en dus feitelijk illegaal produceerden. Eén van die illegale bedrijven is Heideveld Varkens BV, een van de partners in het NIeuw Gemengd Bedrijf, dat plannen heeft voor een varkensstal van 35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen. Behoud de Parel heeft er veel moeite voor moeten doen, om de gemeente zover te krijgen dat ze haar wettelijke taak - handhaven - uit ging voeren. Maar nu is het dan toch zo ver.

Behoud de Parel moest uiteindelijk naar de rechter en de Raad van State, om de gemeente Horst aan de Maas te dwingen, handhavend op te treden tegen Heideveld BV (zie ook "Gemeente opnieuw in de fout bij NGB"). Er kwam een nieuw besluit van het College van B&W waarin Heideveld BV te horen kreeg dat ze vóór 1 augustus alles op orde zouden moeten hebben. Behoud de Parel  heeft de gemeente laten weten, dat Heideveld BV daarmee nog lang tijd krijgt om de zaken op orde te krijgen. Sinds het verzoek van Behoud de Parel om handhavend op te treden, zijn maar liefst 33 maanden verstreken, gedurende welke periode B&W nalatig zijn geweest accuraat op te treden inzake de onwettige bedrijfsvoering als gevolg waarvan het milieu schade heeft geleden (geur, fijnstof, ammoniak, biologische agentia), én het bedrijf bovendien onevenredig economisch voordeel heeft genoten van een bedrijfsvoering zonder te hebben voldaan aan de wettelijk vereiste milieu-investeringen. Heideveld BV stelde daar tegen over, dat zij onmogelijk eerder maatregelen konden nemen. Bijvoorbeeld omdat er technische installaties moesten worden aangebracht.

Uiteindelijk kwam er overleg tot stand tussen Heideveld BV en Behoud de Parel, dat leidde tot een voorlopige overeenkomst.Daarin werd afgesproken dat Heideveld BV op zo kort mogelijke termijn al voermaatregelen gaat nemen en het aantal dieren met 273 varkens verlagen zodat de uitstoot van schadelijke stoffen al meteen teruggebracht wordt. Daarnaast gaat Heideveld BV zo spoedig mogelijk de luchtwassers installeren, waarbij door Behoud de Parel onderkent wordt dat er praktische problemen te verwachten zijn bij het plannen en uitvoeren van de luchtwasserbouw in een draaiend varkensbedrijf. Vanaf het moment van vergunningverlening (milieuvergunning en bouwvergunning) zou volgens Heideveld BV vier maanden nodig zijn om de luchtwassers te bouwen. Over de precieze periode worden tussen Behoud de Parel en Heideveld BV nog nadere afspraken gemaakt. Als Behoud de Parel en Heideveld BV tot een definitief akkoord komen, wordt een gezamenlijke brief gestuurd aan de gemeente over de gemaakte afspraken en met het verzoek aan de gemeente als vergunningverlener om maximaal mee te werken.

Inmiddels heeft de gemeente Horst aan de Maas al wel bepaald dat Heideveld BV snel met maatregelen moet komen. Lukt dat niet, dan moet Heideveld BV een dwangsom betalen. Om die dwangsom te vookomen gaat het bedrijf Heideveld Varkens BV de uitstoot van ammoniak verminderen. Hoe hoog de dwangsom wordt, is nog niet duidelijk. De ammoniakemissie is op dit moment nog fors hoger dan wettelijk toegestaan. Om de uitstoot terug te dringen gaat Heideveld Varkens biologische luchtwassers plaatsen die de uitstoot van ammoniak beperken en helpen tegen fijnstof en geuroverlast. Ook gaat het bedrijf ongeveer 270 varkens minder houden en het voer aanpassen. De gedachte daarbij is dat Heideveld Varkens BV eerder dan noodzakelijks iets aan de uitstoot doet en Behoud de Parel niet in beroep gaat tegen de milieuaanvraag voor de nieuwe toepassingen bij het bestaande bedrijf. De afspraken tussen Heideveld BV en Behoud de Parel staan helemaal los van de eventuele realisatie van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Daartegen heeft Behoud de Parel juist gisteren nog bij de Raad van State haar beroepsschrift ingediend tegen de verlening van een mieliuvergunning aan het NGB door de provincie Limburg en is Behoud de Parel in hoger beroep gegaan - ook bij de Raad van State - tegen het verlenen van een bouwvergunning aan het NGB door de gemeente Horst aan de Maas.

Wat betreft de aanpassingen van de bestaande varkensstallen stelt Paul Geurts - daar naar gevraagd door een journalist van Dagblad de Limburger: "Andere omwonenden kunnen in principe bezwaar maken tegen de aanpassingen van heideveld BV. Maar Behoud de Parel raadt dat af. De maatregelen zijn goed voor het milieu. Omwonenden zouden zichzelf met zo’n beroep tekort doen.”

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel