Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Den Bosch – Veehouders hebben de afgelopen jaren te weinig rekening gehouden met hun buren bij het ontwikkelen van hun ondernemingen. Dat zei Peter Brouwers regiovoorzitter Oost-Brabant van de ZLTO tijdens het symposium 'Schone lucht voor iedereen' in het provinciehuis in Den Bosch. Dat beeld werd tijdens een paneldiscussie bevestigd door Marga Jacobs van Vereniging Leefmilieu.
 
"Te veel veehouders gaan er vanuit dat het buitengebied van hun is en dat ze zich kunnen verschuilen achter hun vergunning, maar er moet draagvlak zijn." Het buitengebied wordt steeds vaker ook bewoond door mensen van buiten. Wethouder Cees van de Ven van de gemeente Reusel de Mierden wees erop dat iets wat in 60 jaar scheef is gegroeid niet in 2 jaar is recht te zetten.

Peter Brouwers pleitte ervoor om veehouders die willen ontwikkelen niet te veel te ontmoedigen. "Elke vergunning is een kans", zei hij, waarmee hij aangaf dat bij nieuwbouw ook meestal nieuwe innovatieve technieken worden toegepast. Brouwers schaarde zich in zijn presentatie achter het principe van de Brabantse Zorgvuldigheidsmaatlat veehouderij. "Veehouders moeten hun vergunning verdienen."

Brouwers wees er verder op dat in de afgelopen jaren de beleving van geur is veranderd. Hoewel de geuremissies de afgelopen jaren onmiskenbaar zijn afgenomen, is de acceptatie van geur uit de veehouderij nog harder gedaald. Het publiek tolereert veel minder geuroverlast dan twintig jaar geleden.

Tijdens het symposium werd ook een techniek gepresenteerd door het bedrijf ENS Europe uit Gassel om ultra fijnstof af te vangen via ionisatie. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft. De werking van het afvangsysteem is gebaseerd op het principe van positieve ionisatie. Het stof wordt afgevangen op platen.

(Bron: Boerderij, 16 juni 2014)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel