Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DE PEEL – De problemen met dierenpoep zijn in de Peelregio vele male groter dan in het recente artikel in het ED (2 juli 2014) zijn geschetst. De Peel heeft de allerhoogste veedichtheid van Europa en is in veel gemeenten 60, 70 of zelfs meer dieren per inwoner (tegenover gemiddeld 7 dieren in Nederland). Bij elkaar opgeteld produceren deze beesten een enorme plas mest: in de Peelregio gaat het circa 8,5 miljoen ton per jaar. Horst aan de Maas neemt daarbij 260.270 ton voor haar rekening (en staat daarmee op de zevende plaats van alle 23 peelgemeenten). Het grootste deel van de mest in Horst aan de Maas betreft "mestoverschot" (te veel geproduceerde mest volgens de gestelde normen).

Veel van die mest is jarenlang in het milieu verdwenen. Inmiddels is duidelijk dat voor circa 70 procent van de geproduceerde mest géén plaats is in de Brabantse en Limburgse Peelregio. Dat betekent dat ongeveer 70 procent van de mest (6 miljoen ton per jaar!) moet worden afgevoerd. Omgerekend is dat een colonne tankwagens van Den Haag naar Sevilla (Spanje) en weer terug naar Den Haag. Bumper aan bumper.

Bestuurders en politici die denken dat ze dit probleem kunnen oplossen met mestfabrieken zullen vroeg of laat ontdekken dat dit een fabel is. In de Peelregio zijn bijvoorbeeld circa 50 mestfabrieken nodig van 100.000 ton. Daar zit niemand op te wachten (behalve de veesector). Het is een waanidee dat mestfabrieken het mestprobleem gaan oplossen: ze verplaatsen het probleem hooguit.

stikstofoverschot_eu_2005Daar komt bij dat nagenoeg heel West-Europa te maken heeft met een stikstofoverschot. Waar gaan we met die mestkorrels etc. naar toe? Tot slot werkt dit systeem fraude in de hand. LTO Nederland gaf in december zelf aan dat circa 40 procent van de mest in Oost-Brabant illegaal verdwijnt. Tel uit je winst. Er is maar één échte oplossing: minder beesten!
Dit is een opiniebijdrage van de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio op het artikel ‘De druk van de poep’ (ED 2 juli 2014). Deze reactie is zaterdag 5 juli verschenen in het ED.

(Bron: Mens, Dier & Peel, 5-7-'14)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel