Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Ton Voncken (marktontwikkelaar Groen Gas) stelt in het ED (6 september) dat er in Nederland ruim tweehonderd vergisters staan die uitstekend draaien. Kennelijk staan die niet in Brabant, want het regent klachten over stankoverlast in onder meer Helmond, Wanroij en Mill. Alle gekheid op een stokje: mestvergisters stinken en zijn allesbehalve duurzaam.

Dat deze installaties een bijdrage zouden leveren aan het produceren van duurzame energie is een fabel. Dunne mest bestaat voor 90 procent uit water. Zonder toevoeging van organische stoffen valt daar simpelweg geen energie uit te halen. In werkelijkheid komt de energie uit de stoffen die aan de mestvergister worden toegevoegd; nauwelijks uit de mest zelf. Daarmee neemt de hoeveelheid mineralen zelfs toe, terwijl mestvergisters worden gepresenteerd als ‘oplossing’ voor het mineralenoverschot.

Het enige wat duurzaam is aan mestvergisters, is verlenging van de riante subsidieregeling door de Nederlandse overheid. Zelfs eigenaren van bestaande installaties kunnen een subsidieverlenging (!) aanvragen voor een periode van twaalf jaar. Reden: zonder subsidies zijn deze installaties niet rendabel. Dat heeft dus niets te maken met het opwekken van duurzame energie, maar alles met het ‘wegpoetsen’ van het enorme mestoverschot met geld van de belastingbetaler. Minder beesten houden is effectiever om het mestprobleem op te lossen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel