Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Brabant houdt op 28 en 29 januari 2015 een zogeheten ‘Brabantberaad’. Plannen voor de bouw van mestfabrieken staat in dit "Brabantberaad" centraal. Opmerkelijk is dat de vraag óf mestfabrieken überhaupt bijdragen aan het oplossen van het gigantische mestoverschot eenvoudigweg wordt overgeslagen. De titel van het symposium luidt namelijk ‘Hoe wordt mest de nieuwe grondstof?’.

De veesector in de Peelregio kampt met een mestoverschot van 6 miljoen ton per jaar. Dat probleem drukt al decennia als een molensteen op sector, leefomgeving en milieu en valt niet op te lossen met mestfabrieken. Politici en bestuurders doen er daarom goed aan om zich goed te informeren over de achtergronden en consequenties van die keuze. Meer hierover in onderstaande berichten op de website van Mens, Dier & Peel:

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel