Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In goede samenwerking met de afdeling Deurne zijn door de fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Brabant twee moties ingediend bij het congres van de PvdA 17-1-'15. De vogelgriep en de planvorming in Landhorst (gemeente St Anthonis) voor een van de grootse mestfabrieken waren de aanleiding.

Het Partijbestuur van de PvdA heeft mede op basis van het positieve advies van de Tweede Kamerfractie van de PvdA de moties overgenomen. Voor het ledencongres was er dan ook geen aanleiding om de moties te bespreken. Daarmee wordt de inhoud van de moties breed geaccepteerd PvdA beleid.

Motie 1, onder de titel "Genoeg is genoeg" streeft er naar dat er geen toename komt van intensieve veeteelt in Nederland (zie bijlage 1). Motie 2, onder de titel "Voorkom gijzeling platteland door mestverwerking" is er op gericht dat de explosie aan initiatieven om mestverwerkingsfabrieken te bouwen in Nederland ingedamt wordt (zie bijlage 2).

Woensdag 28 janauri a.s. vindt in de Tweede Kamer een debat plaats dat eerder is aangevraagd door SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven. Dan gaat de Tweede Kamer debatteren over de gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie) in Grubbenvorst. De Kamer wil weten wat de staatssecretaris van EZ, Dijksma, gaat doen om de komst van de gigastal al dan niet te stoppen.
 
In het 30 leden-debat zal Dijksma aan de tand gevoeld worden over de vraag wat zij gaat doen om de opmars van megastallen tegen te houden en hoe zij de burgers gaat helpen in overbelaste gebieden met te hoge dieraantallen. Ook de kwestie van subsidiering van megastallen lijkt een issue te worden. Het 30 leden-debat werd naast de SP gesteund door o.a. PVV en PvdD.

Vraag wordt hoe de PvdA zich gaat opstellen in dit debat, nu de moties van PvdA-Noord-Brabant zijn aangenomen. In het verleden heeft de PvdA - zowel binnen de gemeenteraad van Horst aan de Maas als in Provinciale Staten van Limburg steeds de kant gekozen van de lobyisten voor megastallen. Vraag is of zij nu in het debat de rug recht houdt.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel