Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De komende tijd heeft Behoud de Parel het druk met allerlei rechtszaken. De rechtszaken hebben rechtstreeks of zijdelings te maken met enerzijds de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (een gigastal met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie) en de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (een zandverwerkingsinstallatie, een slibdepot en een haven) naar Grubbenvorst. De rechtszaken op een rijtje.

Handhaving gewenst bij varkenshouderij Blaktweg Melderslo
Op donderdag 12 februari vindt een zitting plaats bij de rechtbank in Roermond in verband met het verzoek van Behoud de Parel om schorsing van het weigeren van handhaving door de gemeente Horst aan de Maas jegens een varkensstal aan de Blaktweg. De zitting start om 11.00 uur. Het bedrijf aan Blaktweg 12a, eigendom van varkensmester Willems uit America staat leeg, maar bezit nog wel ammoniakrechten. Omdat tijdens de procedures tegen het NGB is gebleken dat dit bedrijf feitelijk te weinig ammoniakrechten bezit om het aantal dieren te houden als zij wensen, is Kuijpers Kip op zoek naar die ammoniakrechten. Door de ammoniakrechten van het bedrijf aan de Blaktweg op te kopen en rechten over te nemen van de partner in het NGB, Heideveld BV, meent Kuijpers Kip dat probleem op te lossen. Nu blijkt echter dat het bedrijf aan de Blaktweg meer rechten verkoopt dan ze feitelijk zou mogen hebben. Dat heeft alles te maken met al lang bestaande regelgeving dat een bedrijf moet voldoen aan een aantal regels ter bescherming van het milieu. Het bedrijf aan de Blaktweg voldoet niet aan die regels en mag daarom veel minder ammoniakrechten op de "markt" verkopen dan dat ze nu doet. Omdat de gemeente Horst aan de Maas verzuimd heeft te handhaven jegens het bedrijf, probeert ze door de mazen van de wet te glippen. Met de rechtszaak probeert Behoud de Parel de gemeente Horst aan de Maas alsnog handhavend op te treden. eerder deed de vereniging dat ook al succesvol bij Heideveld BV, de partner van Kuijpers Kip binnen het NGB.

Natuurbeschermingswet
Op woensdag 11 maart vindt de zitting plaats van de Raad van State in verband met het beroep van Behoud de Parel en omwonenden van het NGB tegen het verlenen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor Heideveld BV (Laagheide), het varkensgedeelte van het NGB. De zitting start om 13.15 uur. Meer informatie is te vinden in dit artikel.

Milieuvergunning
Op maandag 30 maart vindt de zitting plaats van de Raad van State in verband met het beroep van Behoud de Parel en omwonenden van het NGB tegen het verlenen van een milieuvergunning (omgevingsvergunning) voor Heideveld BV, het varkensgedeelte van het NGB. De zitting start om 14.00 uur. Meer informatie is te vinden in dit artikel.
De uitspraak zal half mei plaatsvinden.

Bestemmingsplan Centrale Zandverwerkingsinstallatie

Enkele dagen later, op donderdag 2 april, is er al weer een zitting bij de Raad van State. Nu niet met betrekking tot het NGB, maar in dit geval met betrekking tot de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) aan de Maas in Grubbenvorst. De zitting start om 10.00 uur. Meer informatie is te vinden in dit artikel.

Wilt u één van de hiervoor genoemde zittingen bijwonen, dan kunt u via een mailbericht of een briefje zich melden bij Behoud de Parel (zie voor adres onder contact).
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel