Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Peel in Brabant en Limburg is een concentratiegebied wat betreft de intensieve veehouderij. In Limburg bestaatrend varkensstapel Horst mbt limburg en Nederlandt al jaren een beleid dat – per saldo – de Intensieve Veehouderij geen strobreed in de weg legt. En ook het beleid in Brabant - hoewel al iets restrictiever - pakt de problematiek in de Peel - te veel dieren en als gevolg daarvan te veel mest - niet echt aan. Eerder stelden actiegroepen in de Peel zich al te weer tegen deze (over)concentratie (daarover is hier een en ander te lezen). Hoe de veestapel zich in de Noord-Limburgse Peel verder ontwikkelt, is hier terug te vinden (bron: Mens, Dier & Peel):
- Horst aan de Maas
- Venray
- Peel en Maas
- Nederweert
- Leudal
- Weert

En wat het het mestoverschot in de Peelregio betreft, de ontwikkeling daarvan is hier te zien.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel