Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Omwonenden van veehouderijen doen mee aan de evaluatie Wet geurhinder veehouderij die dit voorjaar van start gaat. Zij zullen bij de evalutaie het rapport "Max 5 odeur" inbrengen, een product van samenwerking tussen diverse burgergroeperingen, waaronder vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst.  In het rapport wordt gepleit voor een drastische verlaging van de geurnormen voor veehouderijen.

Voor de evaluatie zijn door het ministerie van Infrastructuur en Milieu twee werkgroepen gevormd: een ambtelijke werkgroep en een bestuurlijke werkgroep. Leden van Max 5 odeur zijn in beide werkgroepen vertegenwoordigd.

In de werkgroepen hebben verder vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Inter Provinciaal Overleg, de boerenorganisatie LTO, de ministeries Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, en de GGD zitting. Lambert Verheijen, dijkgraaf van het waterschap Aa en Maas en voormalig gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, is voorzitter van de bestuurlijke werkgroep  Een eerste advies van de bestuurlijke werkgroep wordt in de zomer van 2015 verwacht.

Meer informatie: www.max5odeur.nl

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel