Behoud de Parel op Facebook.

meetstations

U bent hier

Voortgangsrapportages luchtkwaliteit fijnstof
regio Noord Limburg
do 23 november 2017

Periodiek (eens per halfjaar) rapporteert de Provincie Limburg aan bijv. de gemeente Horst aan de Maas met een "Voortgangsrapportage fijnstofmetingen". In de rapportages worden de meetwaarden vergeleken met de afgelopen periode. De gerapporteerde metingen zijn gecalibreerd (vergelijken met andere meetmethoden en stations wordt dan mogelijk). Per dag wordt een daggemiddelde berekend en wordt gekeken of er overschrijdingen zijn aan de door de organisatie gehanteerde normen.

Sinds begin 2016 zijn er geen voortgangsrapportages meer verspreid door de gemeente Horst aan de Maas. De halfjaarlijkse gegevens van de provincie zijn sinds 2016 dan ook niet meet opgenomen in onderstaande overzichten.

De voortgangsrapportages van de Provincie Limburg worden verspreid als ingescande pagina-afbeeldingen in een zg PDF bestand. Een overzicht van de voortgangsrapportages voor Horst aan de Maas:

 • Voortgangsrapportage fijnstofmetingen, november 2015 - heden zijn ontbekend.
 • In de voortgangsrapportages van de Provincie Limburg (Cluster Milieuonderzoek en -Advies) staan tabellen met de kengetallen over de operationele periode, de samenvattingen gedurende de afgelopen kalenderjaren, de samenvatting gedurende het voortschrijdend jaar en twee grafieken tav uursgemiddelden en daggemiddelden over de gehele operationele periode.

  De kengetallen geven de gemiddelden over de periode, de maximale daggemiddelde, het aantal overschrijdingen van het daggemiddelde volgens de EU 2005 fase 1 norm (een uitgestelde norm tot 1 januari 2017), het aantal dagen met een valide meting en het percentage van beschikbaarheid van de metingen (EU eis: minimaal 90% moeten valide metingen zijn) voor fijnstof en ultra-fijnstof.

  Het vergelijken van fijnstofmetingen voor de Regio Noord Limburg

  Behoud de Parel verzamelt dagelijks de fijnstof meetgegevens van luchtkwaliteit meetstations in de regio Noord Limburg: HadM (Horst aan de Maas, PLIM), NETT (Nettetal-Kaldenkirche, NRWF) en NL1031 (Vredepeel/Venray, RIVM).

  Voor de meest recente informatie over de verzamelde metingen zie "Dagoverzicht van regionale fijnstof meetstations regio Noord Limburg".

  Voor het verloop (grafieken) van fijnstof emissies over de afgelopen drie jaar in de Noord Limburg regio zie: "Fijnstofmetingen in de regio Noord Limburg over afgelopen drie jaar van de meetstations in Noord Limburg".

  Om de voortgangsrapportages van de provincie goed te kunnen vergelijken met voornoemde dagoverzichten en voortschrijdende jaargrafieken volgen hieronder tabellen op de manier zoals de provincie haar halfjaarlijkse tussenrapportages publiceert.
  Indien de periode overeenkomt wordt teven de tabel uit de provincial rapportage weergegeven onde de kolomnaam HadM-PLIM.
  Er zijn echter verschillen van de volgende tabellen met die van de provincie:

  • Alle verzamelde meetgegevens zoals die beschikbaar zijn voor de regio Noord Limburg zijn ter vergelijking opgenomen.
  • De normen die gesteld zijn zijn de normen van EU 2005 fase 2 (jaargemiddelde norm is gehalveerd en aantal dagen van overschrijding is 7 dagen ipv 35 dagen). Een overschrijding van de fase 2 norm wordt in het rood weergegeven.
  • Het kengetal voor aantal dagen van overschrijding is zonodig ge-extrapoleerd(*). Bijv de waarde 40j6 geeft aan: 40 dagen van overschrijding, omgerekend 6 per 365 dagen.
  • Het aantal dagen van beschikbaarheid van data is behoorlijk lager door een nauwkeurige (Chi kwadraat, 95% kans) toetsing en een toets op minimaal 8 metingen op een dag.
  • Het betreft een ruwe metingswaarde om reden dat de calibratie teniet gedaan wordt door de onderschatting van fijnstof (volgens wetenschappelijke instituten en RIVM rapportages).
  • Om een indruk te krijgen van de kans van een overschrijding worden ook de standaard deviaties (spreiding/variantie) van de daggemiddelden over de perioden weergegeven.

  overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
  periode 5 november 2011 t/m 30 april 2016
  EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)HadMNETTNL10131
  periode 2011-11-05 t/m 2016-04-30PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
  gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/25)2215212111
  std dev jaargem. [µg/m³]±10±9±11±12±8
  max gemeten dagwaarde [µg/m³]695710511747
  aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)35j9*4j1*28j22*50j13*0*
  aantal dagwaarden153015058731514568
  max aantal dagen16381638163816381638
  data beschikbaarheid (minimaal 90%)93%92%53%92%35%

  overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
  periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016
  EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)HadMNETTNL10131
  periode 2016-01-01 t/m 2016-12-31PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
  gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/25)191321198
  std dev jaargem. [µg/m³]±9±7±8±9±6
  max gemeten dagwaarde [µg/m³]5749566135
  aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)1*0*2j3*2*0*
  aantal dagwaarden344344305340338
  max aantal dagen366366366366366
  data beschikbaarheid (minimaal 90%)94%94%83%93%92%

  overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
  periode 29 april 2015 t/m 30 april 2016
  EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)HadMNETTNL10131
  periode 2015-04-29 t/m 2016-04-30PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
  gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/25)181119178
  std dev jaargem. [µg/m³]±8±6±7±8±6
  max gemeten dagwaarde [µg/m³]5749565335
  aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)1*0*1*1*0*
  aantal dagwaarden352348309325337
  max aantal dagen368368368368368
  data beschikbaarheid (minimaal 90%)96%95%84%88%92%

  overzicht meetgegevens regionale luchtkwaliteit:
  periode 23 november 2016 t/m 22 november 2017
  EU 2005 fase 2 norm (ruwe metingen)HadMNETTNL10131
  periode 2016-11-23 t/m 2017-11-22PM10PM2.5PM10PM10PM2.5
  gemiddeld jaar [µg/m³] (max 20/25)1912222110
  std dev jaargem. [µg/m³]±8±6±10±12±8
  max gemeten dagwaarde [µg/m³]7070758451
  aantal daggem. >50 [µg/m³] (max 7/7)6*3*8j12*10j11*1*
  aantal dagwaarden354355295355352
  max aantal dagen365365365365365
  data beschikbaarheid (minimaal 90%)97%97%81%97%96%

  Verantwoording

  Voor de samenstelling van de meetgegevens is gebruik gemaakt van de informatie van de navolgende websites:

  Voor de samenstelling van de tabellen en het verzamelen van de meetgegegevens is gebruik gemaakt van Open Source software. De software is te downloaden via: software en scripts.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel