Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zaterdag 29 augustus organiseert Miliedefensie samen met diverse organisaties (waaronder vereniging Behoud de Parel) een grote demonstratie tegen de intensieve veehouderij en de gevolgen die de industrie heeft voor dieren, de volksgezondheid, het klimaat en de wereldvoedselverdeling. De demonstratie vindt plaats op het Mailieveld in Den Haag.

Nederland telt 120 miljoen dieren: zie jij ze weleens?
Nergens houden we meer dieren per hectare landbouwgrond dan in Nederland. Velen
van deze 120 miljoen landbouwdieren staan in megastallen. Dieren in een megastal
komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Deze manier van veeteelt
heeft weinig meer met landbouw te maken.

Veehouderij zorgt wereldwijd voor grote problemen
De veehouderij in Nederland zorgt voor een mestoverschot, lucht vervuiling, stank, problemen met de volksgezondheid én megastallen tasten ons landschap aan. Wereldwijd draagt de veehouderij voor 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De grootschalige teelt van veevoer legt bovendien een groot beslag op landbouwgrond. Zo is de sojateelt verantwoordelijk voor de kap van regenwoud, uitputting van de bodem, vervuiling door landbouwgif en landroof.

"We zijn het MEGAzat! En jij?"
Onder de titel "We zijn het megazat! En jij?" roept Milieudefensie iedereen op zijn of haar stem te laten horen op het Malieveld in Den Haag. In een flyer (zie bijlage) schrijft Milieudefensie: "Terwijl de gevolgen voor mens, dier en milieu steeds duidelijker worden, wordt de veeindustrie alleen maar groter. Maak jij je ook zorgen over de verindustrialisering van de veehouderij met steeds grotere stallen, meer dierenleed, antibioticaresistente bacteriën en vervuiling van het milieu? Kom dan 29 augustus naar het Malieveld in Den Haag".

Meer informatie: www.wezijnhetmegazat.nl
Wat: We zijn het MEGAzat!
Waar: Malieveld Den Haag
Wanneer: Zaterdag 29 augustus
13 uur – 16 uur

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel