Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Wie Brabant zegt, zegt CDA, zegt boeren. Maar die heilige drie-eenheid is niet meer. Voor het eerst sinds mensenheugenis levert het CDA er geen gedeputeerden voor het provinciaal bestuur. Sinds zes weken heeft Brabant een nieuwe college. En dat gaat er meteen fors in. SP’er Johan van den Hout (natuurbeheer) en D’66-er Anne-Marie Spierings (agrarische ontwikkeling) voerden op 1 juli een maatregel door waar de boeren laaiend over zijn: de beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segement 2.

Een mond vol, maar de regeling komt er op neer dat boerenbedrijven alleen mogen uitbreiden als de uitstoot van stikstof in natuurgebieden tot vrijwel nul beperkt blijft. En dat betekent bijvoorbeeld dat rondom het natuurgebied De Peel boeren verdere uitbreiding wel kunnen vergeten. De machtige Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie ZLTO schreef direct een brief op poten waarin termen vallen als ‘teleurgesteld’, ‘bedrogen’, ‘vertrouwen geschaad’. De organisatie eist dat de regels worden ingetrokken anders ‘blijft ons geen andere weg dan de juridische’. In het vakblad Boerderij zei ZLTO-bestuurder Herman van Ham (nomen est omen) dat ‘onder het mom van natuurbescherming de Brabantse veehouderij een kopje kleiner wordt gemaakt’.

Ondertussen juicht de milieubeweging de nieuwe regels juist van harte toe. ‘ZLTO zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en uitleggen dat de veestapel in Brabant niet meer kan groeien,’ twitterde Sijas Akkerman, hoofd voedsel van Natuur en Milieu. En de stichting Mens, Dier & Peel, die schuil gaat achter de website met de geweldige naam ‘Knak de worst’, noemt de reactie van ZLTO ‘zwaar overtrokken’ en wijst erop dat ‘decennia lang normen zijn overschreden’. Ze prijst het provinciebestuur dat het eindelijk ‘een eerste stap’ zet.

Hoe dramatisch de gevolgen zijn van het stikstofoverschot voor mens en milieu staat allang vast. De Gezondheidsraad kwam in 2012 met een rapport en noemde de situatie in Nederland ‘ongunstiger dan gemiddeld in de EU’. Volgens de Raad heeft dit te maken met ‘onze bevolkingsdichtheid, onze intensieve landbouw, onze forse industrie en ons drukke verkeer.’ Weliswaar is volgens de Raad in het verleden een beleid gevoerd om stikstof terug te dringen, maar dat is de laatste jaren gestagneerd. ‘Dat is niet alleen ongunstig voor ons milieu maar ook voor de volksgezondheid’.

Gedeputeerden Anne-Marie Spiering en Johan van den Hout mogen de woede van de Brabantse boeren over zich heen krijgen, het is te hopen dat ze hun rug recht houden.

(Bron:Harm Ede Botje, redacteur VN)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel