Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Door de slechte prijsvorming van vele agrarische producten produceren vele boeren onder de kostprijs. Zij komen geld tekort en vragen steun. Als consument merken wij daar weinig van. De consumentenprijs voor groenten blijft relatief hoog, maar de kiloknallers vliegen ons om de oren.

Nederland exporteert 70 % van de productie en die gaat voor een zacht prijsje het land uit. Zo is de maatschappelijke kostprijs voor varkensvlees bijna 4 euro per kilo en bedraagt de wereldmarktprijs maar 1,40. De gesubsidieerde boer komt er niet aan uit en overige kosten worden afgewenteld op de belastingbetalende burger en naar de toekomst verschoven.

Is er dan geen oplossing om de Nederlandse agrarische sector te redden? Ja, maar dat gaat tegen de huidige tendens van “alles moet groeien” in. Er is, door in te zetten op een hogere toegevoegde waarde, resultaat te behalen. Dit geldt voor de individuele bedrijven als ook maatschappelijk. Het huidige standpunt van ”alles aan de markt overlaten “moet worden verlaten. De markt werkt helemaal niet en wordt door subsidies en beleid politiek bepaald. Als Rusland bijvoorbeeld de grens dicht gooit is heel Nederland in rep en roer.

De productie zal omlaag moeten: een bakker die teveel broodjes bakt krijgt die toch ook niet door de overheid betaald! Alle ondernemers die grotere,  bijvoorbeeld 2.000 varkensrechten hebben, zouden in beginsel, 2% in moeten leveren om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Als dit te weinig is zou de productie tot zelfs 50% kunnen worden beperkt om de prijzen te herstellen. Maatschappelijk gezien kost dit weinig omdat alle investeringen, kosten en subsidies dan worden gehalveerd en de prijs zal herstellen omdat dan in hoofdzaak voor de Nederlandse markt wordt geproduceerd met de daaraan gekoppelde maatschappelijke eisen. Even slikken voor de boer maar zicht op een zonnige toekomst.

André Vollenberg
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel