Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Mestverbranding en –vergisting zijn geen duurzame vormen van biomassa. Ze behoren dan ook geen overheidssubsidie te krijgen. Dat stellen de stichting Natuur en Milieu en de provinciale milieufederaties in het rapport Heldergroene biomassa (zie bijlage: rapport en samenvattend overzicht), dat ze vanmiddag hebben overhandigd aan minister Maria van der Hoeven (EZ). Voor het Nieuw Gemengd Bedrijf niet zo'n leuke boodschap. Het bedrijf gebruikt juist de mestvergistingsinstallatie als een van de speerpunten om haar duurzame karakter aan te tonen.

De onderzoekers hebben tien criteria toegepast om de duurzaamheid van biomassa te bepalen, waarbij gebruik is gemaakt van de criteria die eerder zijn opgesteld door de commissie-Cramer.

Volgens de milieuorganisaties is de intensieve veehouderij inherent onduurzaam, vanwege de forse uitstoot van lachgas, methaan, ammoniak en fijnstof en het forse landgebruik dat nodig is voor vlees.

Van der Hoeven suggereerde in een reactie dat politieke motieven ten grondslag zouden liggen aan het negatieve oordeel van de milieuorganisaties. “Niet iedereen denkt daar hetzelfde over.”

De minister is het wel met de milieubeweging eens dat het zinvol is onderscheid te maken tussen goede en foute biomassa bij het opwekken van energie.

"Uw insteek bevalt mij", zei de CDA-bewindsvrouw toen ze het rapport in ontvangst nam. Van der Hoeven ging niet zo ver te beloven dat ze de indeling in goed en fout uit het rapport overneemt bij de nieuwe subsidieregeling voor het opwekken van groene stroom. Zij vindt wel dat het maken van onderscheid tussen "goed'' en "fout'' moet leiden tot een systeem van certificaten, dat duidelijkheid schept voor partijen in de markt.

Het rapport bestempelt ook biomassa uit eetbare plantaardige oliën, tarwe, mais, suikerbieten en diermeel als 'fout'. Goede biomassa is resthout (FSC), bermgras, snoei- en dunningshout en papierslib, aldus de onderzoekers.

Ondanks de conclusies in het rapport stturde minister Verburg op 17 november 2008 een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze een experiment met mestvergisting aankondigde waarvoor de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt aangepast (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel