Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

EIFEL/DE PEEL – De Duitse tv-zender WDR heeft woensdag 18 november om 22:00 uur de documentaire ‘Uns stinkt’s! Die Mistrevolte’ uitgezonden over het groeiend verzet in de Duitse grensregio tegen de import van mest uit Nederland (hier kunt u de uitzending bekijken). “Het is een schandaal dat onze regio steeds meer als stortplaats wordt gebruikt voor mest uit de bio-industrie”, zegt Katharina Schmidt-Loske. Zij is voorzitter van AG Grünlandschutz in de Eifel. Tijdens de zoektocht naar de oorzaak van het probleem kwam Schmidt-Loske in contact met de Peelgroepen, waarvan vereniging Behoud de Parel onderdeel uit maakt. De WDR maakt er een documentaire over, inclusief opnamen in de Peelregio en in Brussel.

In de documentaire wordt de weerstand van burgers in beeld gebracht tegen de tankwagens met mest uit gebieden met een mestoverschot, zoals Münsterland en Nedersaksen maar ook uit Nederland. Een legale, doch nauwelijks gecontroleerde handel, die mogelijk wordt gemaakt door politici, omdat er in deze regio’s teveel mest is, maar te weinig land om dit groeiend mestoverschot op verantwoorde wijze te benutten.

mestbassin_duitsland
Mestopslag in de Eifel. Foto: © WDR.

Mestopslagbekken Eifel
In de Eifel zijn er plannen voor de bouw van een mestopslagbekken met een capaciteit van 5.000 m³ die, zo vreest Schmidt-Loske, het mesttourisme verder zal aanwakkeren. Nu al is 40 procent van het Duitse grondwater zwaar belast met het voor de gezondheid gevaarlijke nitraat dat de afgelopen 30 jaar via de mest is uitgespoeld naar diepere lagen in de bodem en het grondwater. Op sommige plaatsen is de vervuiling zo sterk dat er geen water meer uit kan worden gewonnen zonder dure behandeling.

Peelregio
Tijdens de zoektocht naar oorzaak en oplossing van het probleem kwam het burgerinitiatief Grünlandschutz in contact met de gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peelregio waar gemiddeld circa 2.300 varkens per km² worden gehouden. De veestapel in de Peel produceert jaarlijks 8,5 miljoen ton mest, waarvan circa 6 miljoen ton volgens Jan van Hoof, (voorzitter van Mens, Dier & Peel) als overschot moet worden aangemerkt. In de Peelregio worden op locaties met veel intensieve veehouderij hoge concentraties nitraat tot 131 mg/l in het grondwater gemeten (de norm is 50 mg/l).

mestoverschot_peelgemeenten_2013Bovenstaande grafiek toont de hoeveelheid plaatsbare mest en het mestoverschot per gemeenten in de Peelregio in 2013. Bron: CBS

De brancheorganisatie van mesthandelaren en transporteurs (Cumela) gaf in 2014 aan dat in Zuidoost-Brabant, ondanks de aanwezigheid van GPS-systemen op de tanktransporten, 30 tot 40 procent van de mest in een illegaal circuit verdwijnt. “Zo lang boeren in Duitsland het mestoverschot blijven afnemen, blijft hier het systeem van overproductie bestaan”, aldus Jan van Hoof.

kampf-gegen-guelle-114_v-ARDFotogalerieProtest milieugroepen uit de Peel tegen de plannen voor het bouwen van een mestfabriek van 500.000 ton tussen Landhorst en Venhorst. Foto: © WDR

In plaats van het aantal dieren wettelijk te verminderen, probeert de sector het mestoverschot in de Peel op te lossen met het bouwen van mestfabrieken die het overtollige water moeten verwijderen, waarna de dikke fractie en mest goedkoper naar het buitenland getransporteerd kan worden.

EU-parlement negeert problemen
“Het grootste probleem is dat de agrarische sector in Europa zeer veel invloed heeft op het beleid”, zegt de Nederlandse EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) die de beide burgergroepen uit Nederland en Duitsland ontving. “Het is telkens weer hetzelfde geluid: we moeten meer exporteren, we moeten groter worden. De problemen die zich voordoen voor mens en milieu worden door de meerderheid in het Europees Parlement niet besproken.”

Bekijk ook een uitzending van SWR: Klachten in Rijnland-Palts over Nederlands ‘mesttourisme’

(Bron: Mens, Dier en Peel)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel