Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De acties van de bewoners van Veld Oostenrijk en omgeving in Horst, verenigd in de actiegroep Behoud Woonomgeving De Paes hebben tot succes geleid. Het varkensbedrijf aan Veld-Oostenrijk in Horst gaat vooralsnog niet door. Ashorst gaat onderzoeken op welke manier ze de huidige stankoverlast voor de buurt kan oplossen. Als dat al zou lukken komen er heel misschien nieuwe plannen..

Via Reindonk radio/TV heeft Marko van Asten, eigenaar van Ashorst, de aanvraag voor uitbreiding bij de provincie Limburg ingetrokken. Het bedrijf was voornemens tussen Horst en Castenray de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie te verdubbelen naar 120.000 ton.

Omwonenden protesteerden hier tegen.
Naar de toekomst toe wil Ashorst nog steeds uitbreiden. Volgens Van Asten zal het bedrijf pas een nieuwe vergunning aanvragen als de geuruitstoot onder controle is. Hij verwacht dat een nieuwe aanvraag op zijn vroegst pas volgend jaar gedaan kan worden. Ook dan zullen de omwonenden en Behoud Woonomgeving De Paes op de bres staan om voor hun belangen op te komen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel