Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Horst aan de Maas heeft een grote ambitie. Voor het jaar 2025 wil het de gezondste regio van Nederland worden. Daarvoor moet héél veel gebeuren. Op veel Europese kaarten kleurt onze regio namelijk rood.

Behoud de Parel is al bijna 10 jaar actief om de gezondheid in de regio te bevorderen door schadelijke situaties richting burgers en milieu op te lossen. Zo zijn mestoverschot, ammoniak-, NOx- en  fijnstofuitstoot beperkt en zijn er minder broeikasgassen en roet uitgestoten door de megastal NGB tegen te houden. Ook een megakalverenstal is een ongezonde ontwikkeling in vele opzichten en wordt door Behoud de Parel tegengewerkt. Verder zijn er door procedures luchtwassers geplaatst bij Monaghan waardoor de kwaliteit van de uitgeblazen lucht verbetert. Ook de CVI heeft een grote impact op het leefklimaat.

Om de gevolgen voor mens en milieu te minimaliseren dient er meer naar behoefte van de regio geproduceerd te worden. Alles wat voor de export wordt geproduceerd geeft extra belasting voor de regio. Mede daarom zullen producten met een hoge toegevoegde waarde, en zonder subsidies, de voorkeur krijgen. Dit dient met beleid en evengoed zorgvuldig en met efficiency gedaan te worden.

Naast de gezondheid van alle mensen in regio is behoud van de biodiversiteit  en het natuur- en ook het cultuurlandschap een belangrijk aspect.

Het verbaast vereniging Behoud de Parel dat initiatieven voor de gezondste regio van Nederland zijn opgestart zonder haar jarenlange expertise in deze. Of is het initiatief voor de gezondste regio van Nederland in onze gemeente de groene saus die gegoten moet worden over alle projecten die meer productie en logistiek inhouden?
Behoud de Parel volgt alles met grote interesse!

André Vollenberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel