Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 5 juli 2016 werd de tweede zitting bij de rechtbank Limburg gehouden over het de door de proivincie verleende omgevingsvergunning voor het kippengedeelte van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Het pluimveebedrijf (1,2 miljoen kippen!), de slachterij en de bio-energiecentrale (BEC) van Kuijpers Kip aan de Witveldweg in Grubbenvorst heeft al vanaf 2007 te maken met het verzet van de inwoners van vooral Grubbenvorst, maar ook uit Lottum, Melderslo en Horst, daarbij ondersteunt door vereniging Behoud de Parel.

Tijdens de zitting is het woord gevoerd door Valentijn Wösten en Ruud Verkoijen, de raadsmannen, die door Vereniging Behoud de Parel en omwonenden  zijn ingeschakeld.

Tijdens de eerste zitting - in december vorig jaar (lees hier het verslag van die eerste zitting) heeft de rechter besloten dat onderzoek uitgevoerd moest worden door StAB in verband met "technische" meningsverschillen tussen de tegenstanders van de gigastallen aan de ene kant en de provincie en en de initiatiefnemers aan de andere kant.

Tijdens de tweede zitting kwam het aangeleverde deskundigenverslag van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) aan de orde. De StAB heeft op een aantal onderdelen kritiek geuit op de verleende vergunning en tijdens de zitting werd dat StAB-rapport door de rechters besproken. De onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen, waren de directe ammoniakschade op de rozenstruiken van rozenkweker Frank Coenders, de toegepaste geurnorm, het rendement van de ammoniakwassers en het geluid. Ook werd duidelijk dat de rechtbank van mening is dat een groot aantal onderdelen van het bedrijf niet meer onder de vergunningplicht valt, maar dat het Activiteitenbesluit hierop van toepassing is. Dat zou betekenen dat veel voorschriften van de vergunning vervallen en daarvoor in de plaats de voorschriften van dat Activiteitenbesluit gaan gelden.

Verwacht wordt dat de rechter of over een week of zes uitspraak doet, maar de ervaring van de raadsmannen leert dat dit nog wordt langer kan gaan duren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel