Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Decennia lang vragen verschillende maatschappelijke groepen, evenals milieudeskundigen en medici, aandacht voor de schade aan onder andere de volksgezondheid die de uitstoot van geconcentreerde veehouderijen in bepaalde gebieden veroorzaken. Nu heeft het onafhankelijk onderzoeksorgaan RIVM aan deze feiten nog een nieuw onderzoek toegevoegd waarin helder de negatieve gezondheidseffecten duidelijk beschreven zijn (lees hier het artikel over het onderzoek van het RIVM).

Steeds meer wordt duidelijk hoe ernstig de gezondheidsklachten door concentreerde veehouderijen zijn en de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg vraagt zich dan ook af wanneer overheden eindelijk beseffen dat dit niet meer zo verder kan. Immers, economie is belangrijk, maar het welzijn en de gezondheid van de bevolking blijft belangrijker, aldus de SP.

Volgens de SP Limburg moet niet vergeten worden dat mensen die ziek worden een grote financiële druk leggen op de kosten die we allen dragen voor de volksgezondheid. Een gevolg van geconcentreerde veehouderijen, wegverkeer en industrie. Een kostenpost die onnodig zwaar onder druk staat en voorkomen kan worden als we zorgen voor een gezonde woon- en werkomgeving.Dit laatste kan, door de vele decentralisaties van de laatste jaren, voor een groot deel door de provincie beïnvloed worden, zo stelt de SP-fractie.

Het provinciaal beleid (waaronder PAS) is dan wel gericht op het terugdringen van stikstofdepositie maar tevens gericht op het scheppen van nieuwe ontwikkelruimte. De SP is van mening dat het huidig provinciaal beleid een bijstelling nodig heeft die ervoor zorgt dat op korte termijn de ziekmakende luchtvervuiling door veehouderijen in bepaalde gebieden, op welke wijze dan ook, substantieel vermindert. Uiteindelijk bepaalt het aantal dieren de hoeveelheid luchtvervuiling die geproduceerd wordt. De provincie moet beleid voeren waarbij systematisch gewerkt wordt aan het terugdringen van het aantal stuks vee in bepaalde gebieden van Limburg.

Inmiddels staat de wereld niet stil en zijn er, in samenwerking met de objectieve deskundigheid van TNO, nieuwe systemen uitgevonden voor het afvangen van schadelijke stoffen in de lucht. Limburg behoort tot de provincies met de meest vervuilde lucht en dat is geen mooi visitekaartje, stelt SP-Statenlid Peter Visser in een brief met vragen (zie bijlage) aan Gedeputeerde Staten van Limburg. Visser "Dit betekent dat onze provincie koploper zou moeten zijn bij het aanpakken van luchtvervuiling, waarbij veelbelovende experimentele methoden die luchtvervuiling  reduceren extra aandacht zouden moeten hebben".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel