Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er zijn nog steeds problemen met de fijnstofmetingen op het Hoogveld in de nabijheid van het in het Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg geplande (en omstreden) Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij).

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 1/100-ste millimeter gerekend. Bronnen voor het ontstaan van deze deeltjes zijn de industrie, verkeer, en de intensieve veehouderij. Naarmate deze deeltjes kleiner zijn, worden ze steeds gevaarlijker voor de gezondheid van mens en dier omdat ze ver in de longen door kunnen dringen en daar schade kunnen aanrichten. Recent onderzoek van het RIVM laat zien dat er een duidelijke relatie is tussen fijnstof, afkomstig van de intensieve veehouderij, en de verslechtering van de gezondheid van de omwonenden.

Jaren geleden is er in de omgeving van Horst een meetpunt voor fijnstof geplaatst. Eind vorig jaar werd de gemeenteraad van Horst aan de Maas door verantwoordelijk wethouder Birgit Op de Laak geïnformeerd dat er grote vraagtekens waren bij de juistheid van de metingen van dit meetpunt.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft diverse malen tijdens de raadsvergadering aan het College van B&W gevraagd of dit meetpunt nu eindelijk juiste meetwaardes afgeeft. Zo ook op dinsdag 14 juli 2016.

Bij bedrijven waar fijnstofapparatuur niet betrouwbaar blijkt te werken, is dit binnen 1 week opgelost. Nu wacht de gemeenteraad en de omwonenden al meer dan 9 maanden op een oplossing! De SP-fractie was duidelijk teleurgesteld en zelfs geïrriteerd over het feit dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost.

Pas na het reces komt het College met een plan hoe hier verder mee omgegaan moet worden. "Veel te laat natuurlijk", stelt de SP.  Die heeft er op aangedrongen om haast te maken om dit probleem opgelost te krijgen. Het gaat tenslotte om de gezondheid van mensen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel