Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

RAALTE - Varkens- en pluimveestallen in Raalter landbouwontwikkelings-gebieden worden maximaal ongeveer twee hectare groot. De toegestane bouwblokken meten drie hectare, maar op deze ruimte moeten onder meer ook erfbeplanting, de mestopslag en silo's een plek krijgen.

Tevens zijn boeren in landbouwontwikkelingsgebieden verplicht om bij hun stal een bedrijfswoning te bouwen. Op deze manier wil de provincie voorkomen dat in het buitengebied op diverse plekken 'satellietstallen' verrijzen van een en dezelfde eigenaar.

De gemeente kan het aantal etages in de toekomstige megastallen beperken door bijvoorbeeld te verbieden dat stalruimte onder het maaiveld wordt aangelegd. Dit betekent in de praktijk dat het aantal etages dan beperkt blijft tot twee (nokhoogte elf meter). De gemeente is echter niet bij machte om het aantal dieren aan banden te leggen.

Dit alles bleek gisteren tijdens een inloopavond over de vier landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeente Raalte.

Tijdens de bijeenkomst werden leden van de gemeenteraad geïnformeerd. De raad wil vóórdat het college van B en W zijn voorkeur uitspreekt, binnenkort nogmaals over de landbouwontwikkelingsgebieden vergaderen.

Intussen beginnen de eerste protesten de kop op te steken. Twee insprekers maakten gisteravond bezwaar tegen de volgens hen gebrekkige informatieverstrekking door de gemeente. Ook zouden de plannen te grootschalig zijn.

De komende tijd gaan de gemeenteraad en B en W beslissen op welke wijze de reeds eerder aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden worden ingedeeld. Daarna volgt een nieuwe inspraakronde.

De gemeente gaat er vanuit dat de gemiddelde omvang van de intensieve bedrijven de komende tien jaar groeit van 2500 vleesvarkens naar vijfduizend tot tienduizend. Bij pluimvee gaat het om vergelijkbare groeicijfers.

(Bron: De Stentor, Boudewijn Warbroek, 30-1-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel