Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De productie van vlees heeft een grotere invloed op de opwarming van de aarde dan het autogebruik. Dat is een van de conclusies van het nieuwe rapport van Compassion In World Farming (CIWF), dat verscheen op wereldvoedseldag (16 oktober).

De productie van vlees, melk en eieren is verantwoordelijk voor 18% van wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is 4% meer dan transport. Wereldwijd worden nu 60 miljard dieren per jaar verbruikt voor de productie van voedsel. De verwachting is dat dit aantal in 2050 verdubbeld zal zijn, tot 120 miljard dieren per jaar. Er is dus alle reden tot grote zorg over de bijdrage van de intensieve veehouderij aan de klimaatverandering, aldus CIWF.

De dierlijke productie vindt grotendeels plaats in de bio-industrie, die een zware belasting vormt voor het milieu en het welzijn van de dieren. Een derde van het graan en meer dan 90% van de soya in de wereld wordt gevoerd aan dieren, meestal in de intensieve veehouderij. De schaarste aan water en de vervuiling van rivieren, zeeën en bodem die veroorzaakt wordt door de intensieve veehouderij maken duidelijk dat deze situatie op den duur onhoudbaar is.

CIWF dringt er bij de EU en andere rijke landen op aan de productie en consumptie van vlees en zuivel terug te brengen tot 33% beneden het huidige niveau in in de komende 10 jaar en tot 60% daaronder in 2050.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel