Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

RAALTE - De gemeente Raalte overweegt het aantal toegestane megastallen per landbouwontwikkelingsgebied te beperken. Dit kan 'aanzuigende werking vanuit andere gemeenten naar Raalte voorkomen', zo staat te lezen in een ambtelijke notitie.

De notitie dient ter voorbereiding op een vergadering van de gemeenteraad. Die komt dinsdagavond in een zogeheten 'raadpleinsessie' bijeen om over de inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden te praten.

Blijkens de notitie verwacht de provincie Overijssel in de komende jaren vijftig intensieve veehouderijen te moeten onderbrengen. Dit betekent gemiddeld twee bedrijven per landbouwontwikkelingsgebied (LOG), want Overijssel telt in totaal 25 LOG's. Vier daarvan liggen in de gemeente Raalte.

'Quotering' van het aantal bedrijven per LOG is volgens de gemeente Raalte elders ook al toegepast. Van belang is dan wel, zo staat in de notitie, 'om meer mogelijke locaties/gebieden voor eventuele nieuwvestiging op de kaart aan te duiden dan dat er uiteindelijk wordt toegestaan.' Dit is dan bedoeld om prijsopdrijving van de grond te voorkomen.

Uit een door de gemeente gehouden enquête blijkt dat veel Sallanders uitsluitend hervestiging en groei van intensieve bedrijven op bestaande locaties willen toestaan. Dit betekent dat er geen nieuwe bedrijven zouden mogen komen op plekken die nu nog onbebouwd zijn. Zeventig procent van de respondenten heeft deze mogelijkheid als voorkeur ingevuld.

De Raalter landbouwontwikkelingsgebieden liggen in Luttenberg (Linderte, Luttenberg), Raalte zelf (Ramele, Pleegste), Haarle (Luttenberg, Haarle) en Heeten (Poggebelt). De gebieden Haarle en Heeten strekken zich uit tot het grondgebied van de buurgemeenten Hellendoorn, respectievelijk Rijssen-Holten.

Voor het LOG Raalte zou een grote groep van de geënquêteerden nieuwvestiging wel willen toestaan. Gebundelde nieuwvestiging van steeds maximaal vier bedrijven zou op deze plek door 48 procent van de respondenten worden toegejuicht. Dit zou de aanleg van nieuwe wegen nodig maken.

Van de honderd mensen die aan de enquête hebben meegedaan, is 60 procent geen agrariër. Zeventien procent heeft een intensieve veehouderij, 21 procent is wel agrariër maar heeft geen intensief bedrijf.

De enquêteformulieren werden uitgedeeld tijdens een eind januari gehouden, drukbezochte informatieavond in het gemeentehuis van Raalte.

(Bron: De Stentro, Boudewijn Warbroek, 29-2-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel