Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Partij voor de Dieren en Groen Links hebben er via een motie bij de minister op aangedrongen, dat de inspraak van burgers bij de vestiging van megastallen beter geregeld moet worden.

De kamerleden Ouwehand (PvdD) en Van Gent GL) constateren dat de minister aangeeft dat over vijftien jaar de veehouderij in Nederland in alle opzichten duurzaam dient te zijn, met een breed
draagvlak in de samenleving. Zij wijzen er op dat het in opdracht van dit kabinet geschreven Alterrarapport "Megastallen in beeld" concludeert dat "in de nabijheid van megastallen de belasting van de leefomgeving mogelijk toeneemt". Beiden stellen dat recente besluitvormingsprocessen (zoals in Horst aan de Maas) rond de vestiging van megastallen laten zien dat omwonenden onvoldoende gehoord en betrokken worden. Reden om de regering te vragen met voorstellen te komen om inspraak van
burgers onderdeel te maken van het besluitvormingsproces rond de vestiging van megastallen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel