Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

TWENTERAND - 21-3-'08 - Tijdens een door Natuur en Milieu Overijssel georganiseerde informatiebijeenkomst woensdag in Nijverdal, overheerste vooral teleurstelling over de gang van zaken rond de LOG.

Dit reconstructieplan leidt volgens de bewoners, natuur- en milieuorganisaties, ondernemers en lokale politici tot grote problemen. Er komen veel meer dieren van bedrijven van buiten de provincie waardoor het voordeel van het verplaatsen van bedrijven teniet wordt gedaan. Met bewoners is in het plan geen rekening gehouden. Bewoners, natuur, milieu, recreatie-bedrijven en de huidige agrariërs schieten hier niets mee op. "Haal de stekker er uit en begin opnieuw", is een duidelijke boodschap aan de provinciale en gemeentelijke politici.

"Brabant komt naar Overijssel" werd deze week gezegd, want "de provincie heeft de deur opengezet voor varkens en kippen van elders".
Het reconstructieplan is vooral gericht op het beschermen van natuurgebieden tegen ammoniakuitstoot en het verplaatsen en nieuwvestigen van intensieve veehouderij-bedrijven. Ondertussen blijkt dat door ontwikkelingen in de wetgeving de mogelijkheden voor bedrijven om uit te breiden steeds groter worden, maar dat de bescherming van natuur verder uitgekleed wordt.

Bewoners krijgen te maken met toename van verkeer, lawaai, stank, fijn stof en een grote aantasting van het landschap.
Bovendien maken sommigen zich zorgen over de verspreiding van ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens zoals de MRSA-bacterie die zorgt voor grote problemen op Intensive Care afdelingen van ziekenhuizen.

Gezegd werd dat het hele reconstructieplan vooral voordelen oplevert voor een beperkt aantal grote ondernemers en nadelen voor een heleboel burgers, agrarische- en recreatieve ondernemers. De grote ondernemers worden gesubsidieerd door de overheid met maatschappelijk geld, terwijl de benadeelden niet gecompenseerd worden voor de schade aan woonomgeving of daling van het economisch perspectief van het eigen bedrijf: een paar winnaars en heleboel verliezers.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel