Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De intensieve veehouderij heeft in 2007 meer mest geproduceerd dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De totale mestproductie in de veehouderij bleef in 2007 met 69,5 miljoen ton gelijk ten opzichte van 2006. De totale stikstofproductie in mest steeg met 0,6 procent, de totale fosfaatproductie in mest met 0,9 procent.

Op varkens- en pluimveebedrijven werd in 2007 13,2 miljoen ton mest geproduceerd. De mestproductie is in tien jaar wel met 12 procent afgenomen.

Met name in Flevoland is de productie van hokdiermest fors gegroeid. De hoeveelheid steeg met 24 procent naar 73.000 ton. Dit komt overeen met een half procent van de totale productie van varkens- en pluimveemest in Nederland.

In Zeeland steeg de productie met 8 procent naar 81.000 ton. De productie in Brabant steeg met 4 procent naar 5,4 miljoen ton. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel steeg de mestproductie met 3 tot 6 procent. In Noord-Holland daalde de productie met 10 procent naar 35.000 ton.

De mestproductie op graasdierbedrijven bleef in 2007 stabiel ten opzichte van 2006. De rundvee- en schapenhouderij produceert op jaarbasis 53 miljoen ton.

De graasdiermestproductie was in vrijwel alle provincies stabiel. In de afgelopen tien jaar is de totale mestproductie op graasdierbedrijven met 8 procent gedaald, terwijl de totale mestproductie in Nederland in deze periode met 11 procent daalde.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 19-3-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel