Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komt steeds meer duidelijkheid over de risico's van MRSA in relatie tot het houden van grote aantallen varkens in de intensieve veeteelt. In een tweetal artikelen in Dagblad de Limburger wordt het risico nader uiteengezet, zoals dat zich voordoet in Limburg. Deskundigen op een Europese conferentie komen tot de conclusie dat de MRSA-bacterie die in de veehouderijsector voorkomt, tot nu toe vooral lastig is voor veehouders en ziekenhuizen. Op termijn kan mutatie van de bacterie - die zeer wel mogelijk is - het risico voor de mens aanzienlijk doen toenemen.

Voor de volksgezondheid vormt het op dit moment een beperkt probleem, omdat de bacterie zich niet snel verspreidt. Dat concludeerden deskundigen 8 april 2008 op een conferentie van de Europese dierenartsenorganisatie FVE over MRSA in de veehouderij. Andere deskundigen, die in de artikelen van Dagblad de Limburger aan het woord komen, zijn somberder in hun prognoses.

"We weten inmiddels dat de MRSA die afkomstig is uit de veehouderij (nt-MRSA) een ander type is dan de MRSA uit de humane sector", zei Olivier Espeisse van de International Federation of Animal Health (IFAH-Europe) in Brussel.

De ziekenhuisbacterie die uit de humane wereld komt, vormt een groter risico voor de volksgezondheid. "Daarnaast is bekend dat de consumptie van vlees geen risico vormt voor de verspreiding van nt-MRSA", aldus Espeisse. De problemen voor veehouders en ziekenhuizen bestaan vooral uit de extra maatregelen die genomen moeten worden voor veehouders van varkens- en kalverbedrijven. Volgens andere deskundigen, met name uit de Verenigde Staten, zo meldt Dagblad de Limburger, bestaan er wel degelijk risico's met de varkens-MRSA, ook voor mensen! En zij wijzen op de mogelijkheid dat de MRSA-bacterie zich via de lucht over korte afstand kan verspreiden en daarmee besmetting veroorzaken.

De huidige situatie is voor de deskundigen uit de hoek van de dierenartsen geen reden om achterover te leunen. "Als de bacterie verandert, en nog makkelijker van mens op mens kan overgaan of ernstigere ziekten kan veroorzaken, kan dit grote problemen opleveren", lichtte MRSA-deskundige Jaap Wagenaar van de Universiteit Utrecht toe. MRSA staat erom bekend dat het niet zo stabiel is en de mogelijkheid heeft zich te veranderen.

Rondom MRSA uit de veehouderij bestaan nog veel vragen. "Terugdringen van het antibioticagebruik is belangrijk om van het probleem af te komen." En laat nu één van de factoren vam toename van antibiotica liggen in de schaalvergroting van de intensieve veehouderij.

(Bron: Agrarisch Dagblad en Dagblad de Limburger)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel