Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Partij voor de Dieren afdeling Gelderland heeft in de vergadering van de commissie Landelijk Gebied en Water veel bijval gekregen voor het idee om de bouw van welzijnsvriendelijke stalsystemen voor de varkenshouderij in de landbouw ontwikkelingsgebieden te stimuleren.

De partij gaat een definitief initiatiefvoorstel ontwikkelen dat nog voor de zomer wordt ingediend. Daarbij krijgt zij steun van de PvdA.

Diana Saaman, namens de PvdD lid van de Commissie, presenteerde in de commissievergadering een ontwerp voorstel waarin zij de provincie oproept tot actieve ondersteuning van de bouw van welzijnsvriendelijke stallen. Hierbij zou Comfort Class met uitloop als minimum voorwaarde voor vestiging moeten gelden.

De andere partijen in de commissie zien veel in de ondersteuning van welzijnsvriendelijke stallen, maar zijn tegen de eis dat Comfort Class met uitloop minimum voorwaarde voor vestiging moet zijn.

Saaman is na de vergadering tevreden over de ontvangst van haar ideeën in de commissie. Zij geeft echter wel aan dat binnen haar partij het schrappen van het verplichtende karakter moeilijk zal liggen. "Ik heb mijn nek al ver uitgestoken", aldus Saaman.

LTO Noord heeft eerder al aangegeven niets te zien in een verplichting om volgens Comfort Class-normen te bouwen. Ook Annechien Ten Have van LTO varkenshouderij stelt dat het uitgangspunt de Europese normen en eisen moeten zijn.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 10-4-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel