Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er is meer hulp van boeren nodig om een grotere biodiversiteit te realiseren. Dat zei minister Gerda Verburg van LNV tijdens het Voorjaarsforum van Natuurmonumenten in Amsterdam.

Om biodiversiteit te behouden of te verhogen - vooral door meer natuurgebieden te realiseren - is meer ruimte nodig, benadrukte Verburg. In 2001 hebben de Europese regeringsleiders afgesproken dat de achteruitgang van biodiversiteit in 2010 gestopt moet zijn. Verburg verwacht dat die doelstelling voor Nederland niet haalbaar is. "De doelstelling is te ambitieus. Het kabinet gaat ervan uit dat we het niet halen. Nog niet tenminste. We gaan nu voor de voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur in 2018. Maar daarvoor hebben we wel de hulp nodig van boeren."

Het EHS-beleid gaat uit van de realisatie van grote aaneengesloten natuurgebieden om zo de biodiversiteit te vergroten.
Volgens Verburg moeten agrarisch ondernemers meer gaan samenwerken met ecologen. "Decennia lang spraken ze niet met elkaar, maar natuur wordt ook voor boeren steeds belangrijker. Het ministerie van LNV wil deze samenwerking graag bevorderen. Mensen lijken biodiversiteit als een ver-van-mijn-bed show te zien, maar dat is het niet. Zeker niet in een land met zoveel landbouwhectares", aldus Verburg.

Wilfred Alblas van Natuurmonumenten sluit zich bij minister Verburg aan. "Om de doelstelling te halen moeten we voor meer ruimte zorgen. Die ruimte moet ergens vandaan komen. Daar kunnen we boeren goed bij gebruiken. We moeten met elkaar in gesprek gaan over het gebruiken van landbouwgrond voor natuur", zei hij.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Kelly Lubbers, 16-4-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel