Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

22-04-2008 • Provinciale Staten hebben vrijdag 18 april unaniem besloten dat het Grubbenvorster natuurgebied Kaldenbroek haar beschermde status behoudt. Begin dit jaar ontstond onrust onder de Grubbenvorster bevolking, nadat het college van B&W van Horst aan de Maas de provincie had geadviseerd om Kaldenbroek de status ‘zeer kwetsbaar’ te ontnemen. De status van Kaldenbroek zou gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van het nabijgelegen Landbouw Ontwikkelingsgebied (Log) Witveld. Het Horster SP Statenlid Thijs Coppus reageert positief op het besluit. 'Een van de consequenties van het besluit is dat voor het NGB wellicht een extra zware toets uitgevoerd moet worden, voordat toestemming gegeven kan worden voor vestiging'.

Provincie schrapt 10.000 hectare natuur
Coppus: ‘Kaldenbroek is zeer waardevol voor onze gemeente, het is goed dat dit zo blijft. De argumenten van het College van B&W van Horst aan de Maas, die een poging deed om de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf daarmee te vergemakkelijken, bleken niet te deugen'. Waar Coppus blij is met het besluit inzake Kaldenbroek, daar spreekt hij wel zijn teleurstelling uit over het feit dat een meerderheid van Provinciale Staten er wel mee in hebben gestemd, om de intensieve veeteelt in Limburg meer ruimte te geven ten koste van natuur. SP-Statenlid Pierre Diederen gaf in het debat aan dat de uitwerking van de nationale wetgeving (Wet Amoniak en veehouderij) in strijd is met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Die zeggen dat schraalgrasland en naaldbossen behoren tot de zeer kwetsbare gebieden. Desondanks schrapt de provincie op voorstel van Horster gedeputeerde Driessen zo'n 10.000 hectare beschermd natuurgebied in Limburg. In de bijlage kunt u meer lezen over de besluitvorming in Provinciale Staten.

Verburg: 'toetsingskader ammoniak werkt niet'
Ondertussen stelt minister Verburg dat het toetsingskader ammoniak, dat de veehouderij rond natuurgebieden duidelijkheid zou moeten bieden over uitbreidingsmogelijkheden, juridisch niet houdbaar is. Minister Gerda Verburg (LNV) erkent dat in een brief aan de Kamer. Verburg baseert zich op het oordeel van de Raad van State over het toetsingskader. Volgens de Raad is bij navolging van het toetsingskader schade aan de natuur niet uitgesloten. Voor veehouderijen bij Natura 2000-gebieden betekent dit dat ze bij bedrijfsuitbreiding voorlopig een natuurtoets moeten doorlopen. Dit kost tijd, geld, en kan als uitkomst hebben dat de uitbreiding niet kan doorgaan omdat die tot natuurschade leidt.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 22-4-'08 en website SP Horst aan de Maas)

In Dagblad de Limburger van woensdag 6 augustus heeft de Provincie een mededeling geplaatst met betrekking tot het besluit van Provinciale Staten inzake Zeer kwetsbare gebieden. Indien u tegen dit besluit in beroep wilt gaan, kunt u in bijgaande bijlage meer informatie vinden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel