Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provinciale Staten heeft vrijdag 18 april besloten dat Kaldenbroek toch de status van “zeer kwetsbaar gebied” krijgt. Daarmee is de opvatting van Behoud de Parel en andere organisaties die op de bres zijn gesprongen om dit waardevolle natuurgebied te beschermen, gehonoreerd. Toch lijkt er een nieuwe bedreiging te ontstaan voor Kaldenbroek. Reden om een brief te sturen naar B&W van Horst aan de Maas.

Behoud de Parel heeft informatie ontvangen, waaruit blijk dat B&W op 15 februari 2007 een vergunning verleend heeft voor het bouwen van een villa in de bossen van Kaldenbroek. Daarbij is gebruik gemaakt van het feit dat er aan de Stationsweg 4 te Grubbenvorst een reeds tien jaar onbewoonde stacaravan heeft gestaan. Voor B&W kennelijk voldoende om het bestemmingsplan buitengewoon ruim te interpreteren. In de ogen van de bestuurders is hier sprake van het bouwen van een vervangende woning, omdat men voornemens was de illegaal geplaatste stacaravan af te voeren.

Een bewoner uit Kaldenbroek protesteerde. Jaren geleden had hijzelf in het bos willen bouwen, maar toen verklaarde B&W dat het niet kon vanwege de waardevolle eiken in het bos. Door de rechter en voor de onafhankelijke Bezwarencommissie van Horst aan de Maas werden de bezwaren van de bewoner gegrond verklaard. De rechtbank vaardigde een bouwstop uit en de Bezwarencommissie adviseerde aan het college om de verleende bouwvergunning te herroepen. Toch heeft het college niet besloten om de bouwvergunning definitief in te trekken. Indien de bezwaarmaker zijn bezwaren intrekt, zou B&W zelfs bereid zijn alsnog vergunning te verlenen.

Behoud de Parel wil van het college weten of deze informatie correct is en indien dat het geval is of B&W bereid is af te zien van vergunningverlening, ook al zou de bewoner zijn bezwaar intrekken, om daarmee de natuur in Kaldenbroek te beschermen.

Behoud de Parel heeft een afschrift van haar brief onder andere beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en de dorpsraden van Lottum en Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel