Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De PvdA trekt haar steun voor de ophoging van het basisbedrag voor co-vergisting in. Ook andere partijen, die aanvankelijk voor de extra subsidie waren, twijfelen nu aan het nut.

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer met minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) over een aangenomen motie van SPG-leider Bas van der Vlies. Die vraagt om een verhoging van de steun voor co-vergisting naar 15 cent per kilowattuur voor installaties tot 2 megawatt. Deze zouden anders niet rendabel zijn.

Volgens Van der Hoeven blijkt dat niet uit het aantal ingediende aanvragen. Als deze allemaal worden goedgekeurd, leidt dat tot uitputting van het budget. Blijkbaar zijn boeren ervan overtuigd dat zij het wel voor 12 cent kunnen, stelt zij. Van der Hoeven: "De verhoging kost 39 miljoen euro extra en je realiseert er in dit geval geen megawatt extra mee."

Voor de PvdA was die uitleg aanleiding de SGP-motie niet langer te steunen. CDA en VVD twijfelen nog. Zij willen dat Van der Hoeven bekijkt wat het kost om alleen installaties onder de 1 megawatt extra te steunen. Van der Vlies kon echter niet worden overtuigd. "Ik laat dit niet los", zei hij tegen de minister.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jeroen Savelkouls, 15-4-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel